Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • RSX-GS9

Apie šį atsisiuntimą

Privalumai ir patobulinimai po ankstesnio naujinimo

 • „Native DSD“ 11,2 MHz / 1 bito atkūrimas (*) „Android“ išmaniuoju telefonu naudojant USB DAC
  „Native DSD“ 5,6 MHz / 1 bito atkūrimas (*) „iPhone“ naudojant USB DAC
  „Sony“ | „Music Center“.
  (*)„Native DSD“ atkūrimui reikalingas išmanusis telefonas.
 • „Sony“ | suderinama su „Music Center“ programa, USB DAC išvesties funkcija

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Rodyti dainos pavadinimą USB 1 ir USB 2
 • Rodyti skambintojo vardą naudojant „Bluetooth“ skambinimo laisvomis rankomis funkciją
 • Eikite į Nustatymus > „Sony App“ ir nustatykite „Music Center“ programos paleidimą AUTO arba OFF
 • Ryškumo nustatymas
 • „Native DSD“ 11,2 MHz / 1 bito atkūrimas „Walkman“(*) naudojant USB DAC
  (*)„Native DSD“ 11,2 MHz / 1 bito atkūrimui būtinas tinkamas „Walkman“.
  Suderinamą „Walkman“ galima įsigyti ne visose šalyse ir (arba) regionuose.
 • Suderinama su „Sony“ | „Music Center“ programa
 • DSD 5,6 MHz / 1 bito turinį dabar galima leisti per prievadus USB1 ir USB2.
 • įdiegtos aukšto pralaidumo filtro ir žemo pralaidumo filtro pataisos;
 • taip pat ištaisyta klaida, kai laiko lygiavimo ekranas išjungiamas įjungus degimą.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • RSXGS9_v13.zip

Failo versija

 • 13

Failo dydis

 • 72.1 MB (75 699 787 baitai)

Išleidimo data

 • 09/11/2017

Parengiamieji veiksmai

 • Programinės aparatinės įrangos versijos, kurioms tai taikoma:
  • jei įrenginio programinės aparatinės įrangos versija yra 13 arba naujesnė, jos atnaujinti nereikia

Kaip išsiaiškinti pagrindinio įrenginio programinės aparatinės įrangos versiją

Pastaba. Pasiimkite nuotolinio valdymo pultą

 1. Įjunkite pagrindinį įrenginį (nustatykite ON).
 2. Paspausdami ir 1 sek. palaikydami nuspaudę pagrindinio įrenginio mygtuką SRC, išjunkite šaltinį ir įjunkite laikrodį.
 3. Ilgiau nei 2 sekundes spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU.
 4. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus „↑“ arba „↓“, kad būtų parodyta GENERAL (bendrieji nustatymai), tada paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ENTER.
 5. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus „↑“ arba „↓“, kad būtų parodyta „Firmware“ (programinė aparatinė įranga), tada paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ENTER.
 6. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus „↑“ arba „↓“, kad būtų parodyta „Version“ (versija), tada paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ENTER.
 7. Bus pateikta dabartinė programinės aparatinės įrangos versija. Jei rodoma 13 arba naujesnė versija, jos atnaujinti nereikia.

Install

1. Pasiruošimas: kaip paruošti USB saugojimo įrenginį norint atnaujinti programinę aparatinę įrangą

 1. Prijunkite USB įrenginį prie kompiuterio ir būtinai jį suformatuokite pasirinkdami FAT16, FAT32 arba „ex-FAT“ failų sistemą.
 2. Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto.
 3. Atsisiųskite į kompiuterį naujinio failą.
  • Failo pavadinimas: RSXGS9_v13.zip
  • Failo dydis: 72.1 MB (75 699 787 baitai)
 4. Išskleiskite atsisiųstą zip failą.
 5. Nukopijuokite aplanką UPDATE į šakninį prie kompiuterio prijungto USB įrenginio katalogą.
 6. Atjunkite nuo kompiuterio USB įrenginį.

2. Naujinimas: kaip naudojant USB saugojimo įrenginį atnaujinti pagrindinio įrenginio programinę aparatinę įrangą

Pastabos

 • Atnaujinti naudojant USB galima tik naudojant prievadą USB1 priekiniame skydelyje.
 • Būtinai vykdykite toliau pateiktus veiksmus.
 • Automobilyje naujinimas trunka maždaug 5 min.
 • Pastatykite automobilį saugioje vietoje ir užveskite variklį, kad tiekiant į įrenginį maitinimą neįvyktų įtampos kritimo.
 • Vykstant atnaujinimui neatjunkite maitinimo elemento maitinimo tiekimo šaltinio ir uždegimo sistemos maitinimo tiekimo šaltinio (papildomo maitinimo), kitaip gali įvykti gedimas.

 1. Įjunkite pagrindinį įrenginį (nustatykite ON) ir palaukite 30 sekundžių, kol įrenginys visiškai įsijungs iš budėjimo režimo.
 2. Paspausdami ir 1 sek. palaikydami nuspaudę pagrindinio įrenginio mygtuką SRC, išjunkite šaltinį ir įjunkite laikrodį.
 3. Ilgiau nei 2 sekundes spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką MENU.
 4. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus „↑“ arba „↓“, kad būtų parodyta GENERAL (bendrieji nustatymai), tada paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ENTER.
 5. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus „↑“ arba „↓“, kad būtų parodyta „Firmware“ (programinė aparatinė įranga), tada paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ENTER.
 6. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus „↑“ arba „↓“, kad būtų parodyta „Update“ (atnaujinti), tada paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ENTER.
 7. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus „↑“ arba „↓“, kad būtų parodyta YES (taip), tada paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką ENTER.
 8. Kai ekrane parodoma „Insert USB“ (prijunkite USB), prijunkite USB saugojimo įrenginį su programinės aparatinės rangos naujiniu prie prievado USB1.
 9. Atnaujinimas turėtų pasibaigti po maždaug 5 min., o sėkmingai atnaujintas įrenginys automatiškai paleidžiamas iš naujo, esant šaltinio būsenai OFF (kai rodomas laikrodis).
 10. Patikrinkite, ar programinė aparatinė įranga atnaujinta, atlikdami pirmiau aprašytą procedūrą „Kaip išsiaiškinti pagrindinio įrenginio programinės aparatinės įrangos versiją“. Jei nurodoma 13 versija, vadinasi, programinė aparatinė įranga atnaujinta.