Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • MAP-S1

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas:Pr. įrangos atnaujinimas NW 2.11, skirtas MAP-S1
 • Leidimo data:31-08-2017
 • Ar man reikia atnaujinti?Šis atnaujinimas nebūtinas, jei jūsų garso sistema jau atnaujinta į NW 2.11 versiją.
  Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti,kokią programinės įrangos versiją turite:
  • ĮJUNGĘ rinkinį paspauskite ir laikykite nuspaudę prietaiso klavišus [ENTER] ir [BACK], kol ekrane bus parodyta NW 2.11
  • Norėdami išjungti programinės aparatinės įrangos versijos patikros režimą, 3 kartus pasukite ratuką |<</>>| į dešinę, kol bus rodomas įprastas ekranas
 • Privalumai ir patobulinimai po vėliausio naujinimo

  • Svarbi informacija. Šį programinės aparatinės įrangos naujinimą būtina atlikti norint toliau naudotis „Spotify“ muzikos platinimo sistema
 • Ankstesni privalumai ir patobulinimai

  • Pagerinamas DSDIFF ir DLNA atkūrimas

Atsisiųsti

Programinė įranga atnaujinama internetu (per tinklą). Patikrinkite tokius dalykus:
Pastaba: negalėsite atnaujinti pr. įrangos į naujausią versiją, jei įrenginys NĖRA prijungtas prie interneto (tinklo). Kai aptinkama nauja pr. įrangos versija, sistema atnaujinama prisijungus prie interneto, ekrano lange pasirodo pranešimas "UPDATE". Tokiu atveju, norėdami atnaujinti į naujausią versiją, atlikite šiuos veiksmus

 1. Paspauskite MENU
 2. Paspausdami pasirinkite "NETWORK" (tinklas), po to paspauskite ENTER (Įvesti)
 3. Paspausdami pasirinkite "UPDATE" (Atnaujinti), tada paspauskite ENTER (Įvesti).
 4. Paspausdami pasirinkite "OK" (gerai), tada paspauskite ENTER (Įvesti)

Prasidės atnaujinimas.
Kai jis bus baigtas, ekrane pamatysite pranešimą "COMPLETE" (baigta). Paspausdami išjunkite prietaisą, po to paspauskite dar kartą ir įjunkite. Patikrinkite asmeninės garso sistemos pr. įrangos versiją. Jei rodoma "NW 2.11", pr. įranga atnaujinta sėkmingai.
Pastaba:

 • Paprastai sistema atnaujinama per maždaug 10 min. Priklausomai nuo tinklo aplinkos, gali reikėti daugiau laiko
 • Atnaujinimo metu įrenginio ar pulto nenaudokite. Taip pat neišjunkite sistemos ir neatjunkite maitinimo laido, kol atnaujinimas nesibaigs