Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • CMT-X7CD
 • CMT-X7CDB

Apie šį atsisiuntimą

 • Pavadinimas:Pr. įrangos atnaujinimas MC2.08, skirtas CMT-X7CD/CMT-X7CDB
 • Leidimo data:31-08-2017
 • Ar man reikia atnaujinti?Šis atnaujinimas nebūtinas, jei jūsų asmeninė garso sistema jau atnaujinta į MC2.08 versiją.
  Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti,kokią programinės įrangos versiją turite:
  1. Spustelėdamiant įrenginio įjunkite sistemą ir palaukite kelias minutes, kol ekrane pamatysite antenos piktogramą
  2. Nuspaudę įrenginyje palaikykite >>| ir, kol ekrane pamatysite "MC X.XX". Numeris po MC yra versijos numeris
  3. Įrenginyje paspauskite >>|, ekrane pamatysite "CD XXXX". Numeris po CD yra versijos numeris
  4. Įrenginyje paspauskite >>|, ekrane pamatysite "NW X.XX". Numeris po NW yra versijos numeris
  5. Įrenginyje spustelėjus >>| grįždama į būseną, kuri buvo nustatyta prieš peržiūrint versiją
 • Privalumai ir patobulinimai po vėliausio naujinimo

  • Svarbi informacija. Šį programinės aparatinės įrangos naujinimą būtina atlikti norint toliau naudotis „Spotify“ muzikos platinimo sistema
 • Ankstesni privalumai ir patobulinimai

  • Pagerina specialaus„ Music Unlimited“ turinio atkūrimą

Atsisiųsti

Programinė įranga atnaujinama internetu (per tinklą). Patikrinkite tokius dalykus:
Pastaba: negalėsite atnaujinti pr. įrangos į naujausią versiją, jei įrenginys NĖRA prijungtas prie interneto (tinklo). Kai aptinkama nauja pr. įrangos versija, sistema atnaujinama prisijungus prie interneto, ekrano lange pasirodo pranešimas "UPDATE". Tokiu atveju, norėdami atnaujinti į naujausią versiją, atlikite šiuos veiksmus

 1. Paspauskite MENU
 2. Paspausdami pasirinkite "NETWORK" (tinklas), po to paspauskite
 3. Paspausdami pasirinkite "UPDATE" (atnaujinti), po to paspauskite
 4. Paspausdami pasirinkite "OK" (gerai), tada paspauskite

Prasidės atnaujinimas.
Kai jis bus baigtas, ekrane pamatysite pranešimą "COMPLETE" (baigta). Paspausdami išjunkite prietaisą, po to paspauskite dar kartą ir įjunkite. Patikrinkite asmeninės garso sistemos pr. įrangos versiją. Jei rodoma "MC2.08", pr. įranga atnaujinta sėkmingai.
Pastaba:

 • Paprastai sistema atnaujinama per 3-10 min. Priklausomai nuo tinklo aplinkos, gali reikėti daugiau laiko
 • Atnaujinimo metu įrenginio ar pulto nenaudokite. Taip pat neišjunkite sistemos ir neatjunkite maitinimo laido, kol atnaujinimas nesibaigs