Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • SRS-X9
 • SRS-X7

Apie šį atsisiuntimą

 • Išleidimo data:31-08-2017
 • Ar man reikia atsisiųsti šį atnaujinimą?Ši atnaujinimo programa nėra būtina, jei jūsų asmeninė garso sistema jau buvo atnaujinta iki 2.13.2.09 (SRS-X7) / 2.13.2.10 (SRS-X9) versijos.
  Jei nesate tikri, galite paprastaipatikrinti, kokią aparatinės įrangos versijąturite:
  1. Prijunkite įrenginį prie kompiuterio LAN laidu (nepridėtas).
   Pastaba:įsitikinkite, kad TINKLO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas galinėje įrenginio dalyje yra ĮJUNGTAS.
  2. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (pateiktas) prie kintamosios srovės adapterio (pateiktas). Norėdami įjungti maitinimą, nuspauskite mygtuką(įj. / parengties režimas).
   Palaukite, kol LINK indikatorius nustos blyksėti ir pradės šviesti oranžine spalva.
  3. Jūsų kompiuteryje įjungiamas langasSony Network Device Setting("Sony" tinklo įrenginio nustatymas)
   1. Paleiskite naršyklę
   2. Adreso juostoje įveskite šį URL: http://169.254.1.1
  1. SkirtukeLanguage Setup(Kalbos sąranka), jei jis rodomas, pasirinkite kalbą.
  2. "X.XX.X.XX" yra versija nurodoma parinktyjeSystem Software Version(Sistemos programinės įrangos versija) meniuDevice Details(Įrenginio duomenys).
 • Privalumai ir patobulinimai:
  • SVARBU. Šį programinės aparatinės įrangos naujinimą būtina atlikti norint toliau naudotis „Spotify“ muzikos platinimo sistema

Atsisiųsti

Programinės įrangos atnaujinimas atliekamas internetu (naudojant tinklą). Atlikite toliau pateiktus veiksmus.
Pastaba: programinės įrangos negalima atnaujinti iki naujausios versijos, jei prietaisas NĖRA prijungtas prie interneto (tinklo).

 1. Prisijunkite prie interneto (tinklo)
  Pastaba: kai garsiakalbis yra tiesiogiai prijungtas prie kompiuterio naudojant LAN laidą versijai patikrinti, atjunkite LAN laidą ir vėl prijunkite jį prie prieigos taško.
 2. Kai garsiakalbis įsijungia, nuspauskite mygtuką (įj. / parengties režimas) ir jį išjunkite.
 3. Norėdami įjungti maitinimą, nuspauskite mygtuką (įj. / parengties režimas).
 4. Palaukite, kol LINK indikatorius nustos blyksėti ir pradės šviesti žalia arba oranžine spalva. Kai programinės įrangos atnaujinimas tampa prieinamas, įsižiebia atnaujinimo mygtukas UPDATE. Pastaba: kai programinės įrangos versija yra naujausia, atnaujinimo mygtukas UPDATE neužsidega.
 5. Nuspauskite ir palaikykite atnaujinimo mygtuką UPDATE, kol išgirsite pyptelėjimą. Kai pradedamas programinės įrangos atnaujinimas, atnaujinimo mygtukas UPDATE pradeda blyksėti. Pastaba: atnaujinant garsiakalbis neveikia.
 6. Atnaujinimo mygtuko UPDATE blyksėjimas (intervalas ir būsena) pasikeičia atnaujinimo proceso eigoje.
 7. Atnaujinimo mygtukas UPDATE išsijungia, o pasibaigus atnaujinimui garsiakalbis automatiškai persijungia į parengties režimą arba BLUETOOTH / tinklo parengties režimą.
 8. Patikrinkite versiją atlikdami veiksmus, nurodytus dalyje Kaip patikrinti savo programinės aparatinės įrangos versiją. Tuomet atnaujinimas yra baigtas.

Klausimai ir atsakymai

Lėtai sublyksėjusi 4 kartus, atnaujinimo lemputė išsijungia.

Programinės įrangos atnaujinti nepavyko. Norėdami išjungti garsiakalbį ir vėl jį įjungti, nuspauskite mygtuką (įj. / parengties režimas). Įsitikinkite, kad garsiakalbis yra prijungtas prie interneto ir dega atnaujinimo mygtukas UPDATE, tuomet vėl pradėkite atnaujinimą.

Atnaujinimo mygtukas UPDATE toliau lėtai blyksi.

Programinės įrangos atnaujinti nepavyko. Norėdami išjungti / įjungti garsiakalbį, nuspauskite mygtuką (įj. / parengties režimas). Nepavykus atnaujinti, atnaujinimo mygtukas UPDATE toliau lėtai blyksi, kol garsiakalbis išjungiamas. Patikrinę, ar atnaujinimo mygtuko UPDATE blyksėjimas nepasikeitė, išjunkite garsiakalbį.

Pastaba:

 • Atnaujinant garsiakalbis turi būti prijungtas prie maitinimo tiekimo ir tinklo.
 • NEIŠTRAUKITE kintamosios srovės adapterio, kol atnaujinimas nebus baigtas.
 • Atnaujindami NEATJUNKITE maitinimo.
 • Paprastai atnaujinimas užtrunka 3-10 min. Atsižvelgiant į tinklo aplinką, tai gali užtrukti ilgiau.