Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • SRS-X88

Apie šį atsisiuntimą

Privalumai ir patobulinimai po vėliausio naujinimo

 • SVARBU. Šį programinės aparatinės įrangos naujinimą būtina atlikti norint toliau naudotis „Spotify“ muzikos platinimo sistema.
  Juo pagerinamas veikimo stabilumas, kai vietiniame tinkle atkuriami muzikos failai

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Pagerinamas veikimo stabilumas naudojantis muzikos platinimo paslauga internetu.
 • „Google Cast“ garso turiniui:
  • Dabar palaikoma ir „Google Multi Room“ funkcija
 • Veikimo ir stabilumo patobulinimai

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Programinės aparatinės įrangos versijos naujinimas į 1.60.2994

Failo versija

 • 1.60.2994

Išleidimo data

 • 31-08-2017

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Ar man reikia atsisiųsti šį atnaujinimą? Ši atnaujinimo programa nėra būtina, jei jūsų asmeninė garso sistema jau buvo atnaujinta iki 1.60.XXXX versijos.
Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią aparatinės įrangos versiją turite:

 1. Prijunkite įrenginį prie kompiuterio LAN laidu (nepridėtas).
 2. Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (pateiktas) prie kintamosios srovės adapterio (pateiktas). Norėdami įjungti maitinimą, nuspauskite mygtuką (įj. / parengties režimas).

  Palaukite, kol LINK indikatorius nustos blyksėti ir pradės šviesti rausva spalva
 3. Jūsų kompiuteryje įjungiamas langas Sony Network Device Setting ("Sony" tinklo įrenginio nustatymas)
  1. Paleiskite naršyklę
  2. Adreso juostoje įveskite šį URL: http://169.254.1.1

 1. Skirtuke Language Setup (Kalbos sąranka), jei jis rodomas, pasirinkite kalbą.
 2. "X.XX.X.XX" yra versija nurodoma parinktyje System Software Version (Sistemos programinės įrangos versija) meniu Device Details (Įrenginio duomenys).

Yra 2 lengvi SRS-X88 programinės aparatinės įrangos atnaujinimo būdai:

Ko reikia?Kodėl rinktis šį būdą?
Internetas / tinklas
***REKOMENDUOJAMA***
 • Eterneto kabelio arba belaidžio ryšio maršrutizatoriaus, kad sistemą SRS-X88 galėtumėte prijungti prie interneto
 • Įsitikinti, kad SRS-X88 prijungtas prie:
  • veikiantis interneto ryšys
Tai yra rekomenduojamas paprasčiausias ir greičiausias programinės aparatinės įrangos naujinimo būdas.
USB saugojimo įrenginys
 • Kompiuterio
 • USB saugojimo įrenginio
Rinkitės šį programinės aparatinės įrangos naujinimo būdą, jei negalite prisijungti prie interneto.

Install

SRS-X88 atnaujinimas internetu

Šį būdą rekomenduojame kaip paprasčiausią naujinimo būdą. Paprastai jis trunka apie 3-10 min.
Pastaba: programinės įrangos negalima atnaujinti iki naujausios versijos, jei prietaisas NĖRA prijungtas prie interneto (tinklo).

Įdiekite naujinį

 1. Prisijunkite prie interneto (tinklo)
  Pastaba: kai garsiakalbis yra tiesiogiai prijungtas prie kompiuterio naudojant LAN laidą versijai patikrinti, atjunkite LAN laidą ir vėl prijunkite jį prie prieigos taško.
 2. Jei garsiakalbis įjungtas, paspauskite mygtuką (įjungti / budėjimo režimas) ir jį išjunkite
 3. Paspauskite mygtuką (įjungti / budėjimo režimas), kad įjungtumėte maitinimą
 4. Palaukite, kol LINK indikatorius nustos blyksėti ir pradės šviesti oranžine arba rausva spalva. Kai programinės įrangos atnaujinimas tampa prieinamas, įsižiebia atnaujinimo mygtukas UPDATE.Pastaba: kai programinės įrangos versija yra naujausia, atnaujinimo mygtukas UPDATE neužsidega.
 5. Nuspauskite ir palaikykite atnaujinimo mygtuką UPDATE, kol išgirsite pyptelėjimą. Kai pradedamas programinės įrangos atnaujinimas, atnaujinimo mygtukas UPDATE pradeda blyksėti. Pastaba: atnaujinant garsiakalbis neveikia.

 6. Atnaujinimo mygtuko UPDATE blyksėjimas (intervalas ir būsena) pasikeičia atnaujinimo proceso eigoje.
 7. Atnaujinimo mygtukas UPDATE išsijungia, o pasibaigus atnaujinimui garsiakalbis automatiškai persijungia į parengties režimą arba BLUETOOTH / tinklo parengties režimą.
 8. Patikrinkite versiją atlikdami veiksmus, nurodytus dalyje Kaip patikrinti savo programinės aparatinės įrangos versiją. Tuomet atnaujinimas yra baigtas.

Galima problema naujinant

Atnaujinant lemputė mirksi raudonai, o mygtukas UPDATE mirksi oranžine spalva.

Programinės įrangos atnaujinti nepavyko. Jei taip nutiktų, jokie veiksmai su įrenginiu ir jokios jo funkcijos neveiks – bus galima paspausti tik maitinimo mygtuką. Atlikdami nurodytus veiksmus patikrinkite garsiakalbio būklę ir naudodami USB atmintinę atnaujinkite programinę įrangą.

 1. Garsiakalbį IŠJUNKITE nuspausdami ir palaikydami mygtuką .
 2. Garsiakalbį ĮJUNKITE spausdami mygtuką .
 3. Palaukite apie 3 min. (arba, kol bus prisijungta prie tinklo), tada patikrinkite garsiakalbio mygtuko UPDATE būseną.

Mygtukas UPDATE toliau šviečia oranžine spalva.

Programinės įrangos atnaujinti nepavyko. Atnaujinti savo asmeninės garso sistemos programinę aparatinę įrangą galite naudodami USB atmintinę – atlikite A procedūrą. Norėdami tai padaryti, atidarykite nuorodą:

indikatorius užsidega raudona spalva, o mygtukas UPDATE – oranžine

Programinės įrangos atnaujinti nepavyko. Atnaujinti savo asmeninės garso sistemos programinę aparatinę įrangą galite naudodami USB atmintinę – B procedūra. Norėdami tai padaryti, atidarykite nuorodą:

Pastaba.

 • Naujinant garsiakalbis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio ir tinklo
 • NEIŠTRAUKITE kintamosios srovės adapterio, kol naujinimas bus baigtas
 • Naujindami NEIŠJUNKITE įrenginio
 • Paprastai naujinimas trunka 3–10 min. Atsižvelgiant į tinklo aplinką, jis gali trukti ilgiau

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Naujinant, jei įmanoma, geriau naudotis internetu. Jei tai neįmanoma, rinkitės šį būdą. Naujinio failą turėsite atsisiųsti į kompiuterį, perkelti jį į USB atmintinę, o tada – į SRS-X88.

Pasiruošimas atnaujinti programinę aparatinę įrangą

Prieš atsisiųsdami programinę aparatinę įrangą įsitikinkite, kad kompiuteryje veikia kuri nors iš nurodytų operacinių sistemų ir kad atitinkate reikalavimus dėl USB atmintinės.

Palaikomos operacinės sistemos

 • „Windows® 10“
 • „Windows® 8.1“
 • „Windows® 7“ su 1 pakeitimų paketu (SP1)
 • „Mac OS X“ (10.4) arba naujesnė versija
Pastaba. Jei naudojate „Windows® 8.1“, nustatykite darbalaukio režimą. Negarantuojame, kad veiks visuose kompiuteriuose su suderinama operacine sistema.

Įrašymo laikmena

 • USB atmintinė turi būti daugiau kaip 256 MB talpos.
Pastaba. Garantija dėl veikimo naudojant bet kurią USB atmintinę nesuteikiama.

Asmeninės garso sistemos programinės aparatinės įrangos naujinimas naudojant USB atmintinę – A procedūra

Pastaba.Atnaujinus programinę įrangą, prie ankstesnės jos versijos grįžti neįmanoma.

Kaip atsisiųsti programinę aparatinę įrangą

 1. Uždarykite visus kitus atidarytus langus ir paleistas programas, išskyrus šį puslapį.
 2. Perskaitykite šiame puslapyje pateiktas sąlygas ir nuostatas ir pažymėkite langelį varnele patvirtindami, kad su jomis sutinkate.
 3. Atsisiųskite programinės aparatinės įrangos naujinimo failą. Failo SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) atsisiuntimas netrukus prasidės.
 4. Išsaugokite failą kompiuterio darbalaukyje.
  Pastaba. Jeigu naudojate „Windows 10“ arba „Windows 8.1“, naujinimo failas gali būti automatiškai išsaugotas aplanke „Downloads“. Spustelėkite darbalaukio piktogramą pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę raskite atsisiųstą failą aplanke „Downloads“.

Pastaba. Šis naujinimo failas skirtas tik SRS-X88. Negalima naudoti šio failo su kita asmenine garso sistema.

Kaip paruošti atsisiųstą failą

 • Jei naudojama „Windows“
  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite atsisiųstą failą SRSX88V1602994.zip
  2. Spustelėkite „Extract All“ (Išskleisti viską)
  3. Atsidariusiame lange „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Išskleisti suglaudintus (zip) aplankus) spustelėkite „Extract“ (Išskleisti)
  4. Dabar SRSX88V1602994 aplankas atidarytas jūsų kompiuterio darbalaukyje
  5. Faile UPDATE rasite 4 failus: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN ir LUTE02-FW_MB.ID
 • Jei naudojama „Mac OS“
  1. Du kartus spustelėkite išsaugotą failą SRSX88V1602994.zip
  2. Jūsų darbalaukyje sukuriamas aplankas SRSX88V1602994

Pastaba. Atsižvelgiant į jūsų operacinę sistemą, atsisiųstas failas gali būti automatiškai išskleidžiamas. Atsižvelgiant į naudojamą operacinę sistemą, gali nepavykti išskleisti failo pagal pirmiau aprašytas procedūras. Tokiu atveju naudokite išskleidimo įrankį.

Nukopijuokite naujinimo failus į USB atmintinę:

 1. Įstatykite paruoštą (suformatuotą) USB atmintinę į kompiuterio USB lizdą
 2. Nukopijuokite jame esantį aplanką UPDATE į USB atmintinę.
 3. Žr. schemą toliau.

Atnaujinkite garso sistemą naudodami USB atmintinę:

 1. Prijunkite kintamosios srovės adapterį (pridedamas) prie 18 V garsiakalbio lizdo DC IN.
 2. Atsargiai įkiškite prie kintamosios srovės adapterio prijungtą kintamosios srovės maitinimo laidą į sieninį elektros lizdą. Jungiklį NETWORK OFF/ON, esantį užpakalinėje dalyje, nustatykite ties ON
 3. Norėdami įjungti maitinimą, nuspauskite mygtuką (Įjungti / Parengties režimas)
 4. Palaukite apie 4 minutes, kol indikatorius LINK pradės mirksėti lėčiau
 5. Nuspauskite ir palaikykite mygtuką AUDIO IN ir garso mažinimo mygtuką
 6. Pasigirdus pypsėjimui pradeda šviesti mygtukas UPDATE. Pastaba. Jei esate prisijungę prie tinklo, gali būti, kad mygtukas UPDATE jau švies oranžine spalva. Tokiu atveju vis tiek atlikite šiame puslapyje pateikiamus veiksmus ir patikrinkite pypsėjimo garsą.
 7. Degant naujinimo mygtukui UPDATE, įdėkite USB atmintinę į DC-OUT ONLY (USB) prievado lizdą, esantį užpakalinėje garsiakalbio dalyje.
 8. Pradėjus naujinti programinę įrangą, pradeda blyksėti mygtukas UPDATE
  Pastaba. Naujinant garsiakalbis neveikia
 9. Mygtuko UPDATE blyksėjimas (intervalas ir būsena) per naujinimo procesą keičiasi
 10. Atnaujinus mygtukas UPDATE išsijungia, o garsiakalbis automatiškai persijungia į budėjimo režimą arba BLUETOOTH / tinklo budėjimo režimą.
 11. Patikrinkite versiją atlikdami veiksmus, nurodytus dalyje Kaip patikrinti programinės aparatinės įrangos versiją. Tuomet naujinimas yra baigtas.

Pastaba.

 • Naujinant garsiakalbis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio ir tinklo
 • NEIŠTRAUKITE kintamosios srovės adapterio, kol naujinimas bus baigtas
 • Naujindami NEIŠJUNKITE įrenginio
 • Paprastai naujinimas trunka 10 min.

Asmeninės garso sistemos programinės aparatinės įrangos naujinimas naudojant USB atmintinę – B procedūra

Jeigu indikatorius šviečia raudona, o naujinimo mygtukas oranžine spalva, tai reiškia, kad atnaujinti programinės įrangos nepavyko.
Atsisiųskite programinės aparatinės įrangos naujinimo programą į kompiuterį, išsaugokite USB atmintinėje ir tuomet įkelkite į garsiakalbį.
Kad tai padarytumėte, atlikite toliau nurodytus veiksmus.Pastaba.Atnaujinus programinę įrangą prie ankstesnės programinės įrangos versijos grįžti neįmanoma.

Kaip atsisiųsti programinę aparatinę įrangą

 1. Uždarykite visus kitus atidarytus langus ir paleistas programas, išskyrus šį puslapį.
 2. Perskaitykite šiame puslapyje pateiktas sąlygas ir nuostatas ir pažymėkite langelį varnele patvirtindami, kad su jomis sutinkate.
 3. Atsisiųskite programinės aparatinės įrangos naujinimo failą. Failo SRSX88V1602994.zip 154 MB (161,896,517 bytes) atsisiuntimas netrukus prasidės.
 4. Išsaugokite failą kompiuterio darbalaukyje.
  Pastaba. Jeigu naudojate „Windows 10“ arba „Windows 8.1“, naujinimo failas gali būti automatiškai išsaugotas aplanke „Downloads“. Spustelėkite darbalaukio piktogramą pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę raskite atsisiųstą failą aplanke „Downloads“.

Pastaba. Šis naujinimo failas skirtas tik SRS-X88. Negalima naudoti šio failo su kita asmenine garso sistema.

Kaip paruošti atsisiųstą failą

 • Jei naudojama „Windows“
  1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite atsisiųstą failą SRSX88V1602994.zip
  2. Spustelėkite „Extract All“ (Išskleisti viską)
  3. Atsidariusiame lange „Extract Compressed (Zipped) Folders“ (Išskleisti suglaudintus (zip) aplankus) spustelėkite „Extract“ (Išskleisti)
  4. Darbalaukyje atsiras aplankas pavadinimu „Update“, kuriame bus šie failai: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN ir LUTE02-FW_MB.ID
 • Jei naudojama „Mac OS“
  1. Du kartus spustelėkite išsaugotą failą SRSX88V1602994.zip
  2. Darbalaukyje atsiras aplankas pavadinimu „Update“, kuriame bus šie failai: LUTE02-FW.BIN, LUTE02-FW.ID, LUTE02-FW_MB.BIN ir LUTE02-FW_MB.

Pastaba. Naudojant pirmiau nurodytas operacines sistemas atsisiųstas failas gali būti išskleidžiamas automatiškai, bet jei atliekant šiuos veiksmus to padaryti nepavyksta, gali prireikti atskiros išskleidimo programinės įrangos.

Nukopijuokite naujinimo failus į USB atmintinę:

 1. Įstatykite atmintinę į vieną iš kompiuterio USB prievadų
 2. Nuvilkite aplanką „Update“ nuo darbalaukio į atmintinę
 3. Žr. schemą toliau.

Atnaujinkite garso sistemą naudodami USB atmintinę:

 1. Prijunkite garsiakalbį prie maitinimo tinklo lizdo naudodami pridedamą kintamosios srovės adapterį.
 2. Garsiakalbio užpakalinėje dalyje tinklo jungiklio padėtis turi būti nustatyta ties „On“
 3. Kai indikatorius sužybsi raudona, o naujinimo mygtukas oranžine spalva, išjunkite garsiakalbį.
 4. Įstatykite atmintinę su naujinimo failais į garsiakalbio DC-OUT ONLY (USB) prievadą
 5. Vėl įjunkite garsiakalbį
 6. Pastaba. 3–5 veiksmus atlikite per 3 minutes.
 7. Garsiakalbio programinės įrangos naujinimas bus pradėtas atsisiųsti, kai naujinimo mygtukas pradės blyksėti.
  Pastaba. Atsisiunčiant negalima naudotis garsiakalbiu.
 8. Atsisiunčiant blyksnių dažnis lėtėja, kol visai sustoja baigus naujinti
 9. Atsisiuntus garsiakalbis automatiškai persijungs į budėjimo režimą arba „Bluetooth“ / tinklo budėjimo režimą.
 10. Patikrinkite, ar atnaujinimas buvo sėkmingai atliktas, per „Software Version Check for Wireless Speaker SRS-X88“ (Belaidžio garsiakalbio SRS-X88programinės įrangos versijos patikra). Kaip patikrinti programinės aparatinės įrangos versiją. Tuomet naujinimas yra baigtas.