Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • CMT-SX7

Apie šį atsisiuntimą

Privalumai ir patobulinimai po vėliausio naujinimo

 • SVARBU. Šį programinės aparatinės įrangos naujinimą būtina atlikti norint toliau naudotis „Spotify“ muzikos platinimo sistema.
  Juo pagerinamas veikimo stabilumas, kai vietiniame tinkle atkuriami muzikos failai

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Pagerinamas veikimo stabilumas naudojantis muzikos platinimo paslauga internetu.
 • „Google Cast“ garso turiniui:
  • Dabar palaikoma ir „Google Multi Room“ funkcija
 • Veikimo ir stabilumo patobulinimai

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Namų garso sistemos CMT-SX7 programinės aparatinės įrangos naujinimas

Failo versija

 • MC 1.62 / NW 2994

Failo dydis

 • 154 MB (161 896 517 baitai)

Išleidimo data

 • 31/08/2017

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jei rodoma versija yra „MC 1.60 / NW 2935“ arba žemesnė, primygtinai rekomenduojame atnaujinti programinę aparatinę įrangą.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Paspausdami įrenginio mygtuką įjunkite sistemą ir palaukite kelias minutes, kol pamatysite antenos piktogramą.

 2. Nuspauskite įrenginio mygtukus ENTER ir CD Eject ir palaikykite, kol bus parodyta „MC X.XX“.
 3. Sukite įrenginio ratuką >>| į dešinę, kad ekrane būtų parodyta „CD X.XXX“.
 4. Sukite įrenginio ratuką >>| į dešinę, kad ekrane būtų parodyta „NW XXXX“.
 5. Sukite įrenginio ratuką >>| į dešinę, kad grįžtumėte į prieš parodant versiją buvusią būseną.

Svarbi informacija

 • SVARBU. Jei neatnaujinote programinės įrangos naudodami 2016-07-30 ir vėliau šioje svetainėje paskelbtus naujinius, atjunkite garsiakalbio laidą ir (arba) ausines, tada įjunkite pagrindinį įrenginį.
 • Pastaba. Atnaujinus programinę įrangą, prie ankstesnės jos versijos grįžti nebepavyks.
 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite sugadinti CMT-SX7
 • Neišjunkite CMT-SX7 ir neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta naujinimas
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose
 • Kol siunčiama ir naujinama programinė įranga, neatjunkite maitinimo laido arba tinklo (LAN) kabelio. Jie turi būti prijungti.
 • Kol siunčiama ir naujinama, nenaudokite įrenginio ir nuotolinio valdymo pulto.
 • Kol naujinama, neatjunkite maitinimo laido. Jei taip padarysite, sugadinsite sistemą.

Yra 2 lengvi CMT-SX7 programinės aparatinės įrangos atnaujinimo būdai:

Ko reikia?Kodėl rinktis šį būdą?
Internetas / tinklas
***REKOMENDUOJAMA***
 • Eterneto kabelio arba belaidžio ryšio maršrutizatoriaus, kad sistemą CMT-SX7 galėtumėte prijungti prie interneto
 • Kad su sistema CMT-SX7 tikrai būtų užmegztas:
  • veikiantis interneto ryšys
Tai yra rekomenduojamas paprasčiausias ir greičiausias programinės aparatinės įrangos naujinimo būdas.
USB saugojimo įrenginys
 • Kompiuterio
 • USB saugojimo įrenginio
Rinkitės šį programinės aparatinės įrangos naujinimo būdą, jei negalite prisijungti prie interneto.

Install

CMT-SX7 atnaujinimas internetu

Šį būdą rekomenduojame kaip paprasčiausią naujinimo būdą. Paprastai jis trunka apie 15–30 min. Pirmiausia nustatykite įrangą, tada internetu į CMT-SX7 atsisiųskite naujinį.

Ko reikia

 • Veikiančio interneto ryšio (užmezgamas naudojant eterneto kabelį arba belaidžio ryšio maršrutizatorių)

Paruoškite įrangą

 1. Prieš jungdami pagrindinį įrenginį, atjunkite garsiakalbio kabelį ir ausines.
 2. Prijunkite sistemą CMT-SX7 prie interneto naudodami eterneto kabelį arba per belaidžio ryšio maršrutizatorių.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Paspausdami įrenginio mygtuką įjunkite sistemą ir palaukite kelias minutes, kol ekrane užsidegs UPDATE.


 2. Paspausdami MENU ant nuotolinio valdymo pulto atidarykite meniu, o tada paspausdami ↑ / ↓ ant nuotolinio valdymo pulto pasirinkite „Update Menu“ (Naujinimo meniu) ir paspauskite ENTER.


 3. Kai užsidegs „via Network“ (Per tinklą), paspauskite ENTER ant nuotolinio valdymo pulto.


 4. Mirktelėjus „Ok“ (Gerai), paspauskite ENTER ant nuotolinio valdymo pulto.


 5. Palaukite maždaug 10 min., kol bus baigti atsisiuntimo ir naujinimo procesai. 6. Paspausdami „ok“ ant nuotolinio valdymo pulto paleiskite naujinimą.
 7. Užsidegus „Complete“ (Atlikta), paspausdami įrenginio mygtuką IŠJUNKITE sistemą.


 8. Įjunkite sistemą vėl paspausdami įrenginio mygtuką .

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite įrenginio programinės aparatinės įrangos versiją ir įsitikinkite, kad rodomas naujausios programinės įrangos versijos numeris.

Jei naujinant užsidega „Cannot Download“ (Nepavyksta atsisiųsti) / „Push POWER“ (Paspauskite POWER), vadinasi, programinės įrangos atnaujinti nepavyko. Jei taip nutiktų, jokios įrenginio operacijos (ir jokios funkcijos) neveiks – bus galima paspausti tik maitinimo mygtuką. Atlikdami atitinkamus veiksmus patikrinkite garsiakalbio būklę ir programinę įrangą atnaujinkite naudodami USB atmintinę.

 1. Paspausdami mygtuką IŠJUNKITE garsiakalbį.
 2. Tada paliesdami mygtuką ĮJUNKITE sistemą.
 3. Po maždaug 3 min. (arba palaukę, kol bus prisijungta prie tinklo) patikrinkite garsiakalbio ekraną.
  1. Naujinti nebaigta.


  2. ⇒ Programinės įrangos naujinti NEBAIGTA, bet garsiakalbis veikia tinkamai.
   Užuot naujinę per tinklą, programinę įrangą pabandykite atnaujinti naudodami USB atmintinę.


  3. Dega „Update Retry“ (Bandoma naujinti iš naujo).


  4. ⇒ Programinė įranga NEATNAUJINTA ir tokios būklės garsiakalbio naudoti negalima. Ši būsena nuo būsenos, kai naujinti nebaigiama, skiriasi. Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atsisiųskite į kompiuterį failą CMTSX7V1622994.zip [154 MB (161,896,517 bait.)] ir įsidėmėkite katalogą, į kurį jis siunčiamas.
 2. Išskleiskite failą kompiuteryje. Išskleisto failo aplankui suteikiamas pavadinimas UPDATE (Naujinys).
 3. Patikrinkite, ar aplanke UPDATE (Naujinys) yra šie keturi failai:
  • CMT-SX7: LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN and LUTE04-FW_MB.ID

Jei naudojate operacinę sistemą „Windows®“

 1. Eikite į katalogą, kuriame sukurtas aplankas, ir dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite aplanką UPDATE (Naujinys).
 2. Atidarytame meniu spustelėkite Send To... (Siųsti į...).
 3. Spustelėkite USB įrenginio diską (pvz., „Removable Disk E“ (Keičiamasis E diskas)).
 4. Naujinio aplankas bus nukopijuotas į USB įrenginį.

Jei naudojate operacinę sistemą „Mac OS® X“

 1. Nuvilkite aplanką UPDATE (Naujinys) į šakninį USB įrenginio aplanką.

Pastaba. Nukopijavus failą ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus failo vardą, atnaujinti nepavyks.

 1. Kai dega „Update Retry“ (Galima naujinti), prijunkite USB atmintinę prie priekinės jungties USB-A.


 2. Ekrane užsidegus OK (Gerai) paspauskite mygtuką ENTER ant nuotolinio valdymo pulto.


 3. Palaukite maždaug 10 min., kol bus baigti atsisiuntimo ir naujinimo procesai. 4. Paspausdami „ok“ ant nuotolinio valdymo pulto paleiskite naujinimą.
 5. Užsidegus „Complete“ (Atlikta), paspausdami įrenginio mygtuką IŠJUNKITE sistemą.


 6. Patikrinkite įrenginio programinės aparatinės įrangos versiją ir įsitikinkite, kad rodomas naujausios programinės įrangos versijos numeris.

Naujinimas naudojant USB atmintinę ir kompiuterį

Naujinant, jei įmanoma, geriau naudotis internetu. Jei tai neįmanoma, rinkitės šį būdą. Naujinio failą turėsite atsisiųsti į kompiuterį, perkelti jį į USB atmintinę, o tada – į CMT-SX7.

Pasiruošimas atnaujinti programinę aparatinę įrangą

Prieš atsisiųsdami programinę aparatinę įrangą įsitikinkite, kad kompiuteryje veikia kuri nors iš nurodytų operacinių sistemų, ir pasiruoškite USB atmintinę.

Operacinės sistemos

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • „Macintosh® OS X“ 10.4 arba naujesnė versija

Jei naudojate „Windows®“ 10/8.1, nustatykite darbalaukio režimą.
Negarantuojame, kad veiks visuose kompiuteriuose su suderinama operacine sistema.

Įrašymo laikmenai keliami reikalavimai

USB atmintinė: talpa – daugiau nei 256 MB.

Negarantuojama, kad tiks visos USB atmintinės.

1 veiksmas. Įdiekite naujinį

 1. Įsitikinkite, kad visos programos, išskyrus interneto naršyklę, yra išjungtos.
 2. Perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir su jomis sutikite.
 3. Atsisiųskite į kompiuterį failą CMTSX7V1622994.zip [154 MB (161,896,517 bait.)] ir įsidėmėkite katalogą, į kurį jis siunčiamas.
Perkelkite naujinių failus į USB saugojimo įrenginį
 1. Išskleiskite failą kompiuteryje. Išskleisto failo aplankui suteikiamas pavadinimas UPDATE (Naujinys).
 2. Patikrinkite, ar aplanke UPDATE (Naujinys) yra šie keturi failai:
  • CMT-SX7: LUTE04-FW.BIN, LUTE04-FW.ID, LUTE04-FW_MB.BIN and LUTE04-FW_MB.ID

Jei naudojate operacinę sistemą „Windows®“

 1. Eikite į katalogą, kuriame sukurtas aplankas, ir dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite aplanką UPDATE (Naujinys).
 2. Atidarytame meniu spustelėkite Send To... (Siųsti į...).
 3. Spustelėkite USB įrenginio diską (pvz., „Removable Disk E“ (Keičiamasis E diskas)).
 4. Naujinio aplankas bus nukopijuotas į USB įrenginį.

Jei naudojate operacinę sistemą „Mac OS® X“

 1. Nuvilkite aplanką UPDATE (Naujinys) į šakninį USB įrenginio aplanką.

Pastaba. Nukopijavus failą ne į šakninį USB įrenginio katalogą arba pakeitus failo vardą, atnaujinti nepavyks.

Perkelkite naujinį į grotuvą

Pirmiausia paruoškite įrangą, o tada perkelkite naujinį į sistemą CMT-SX7.

Paruoškite įrangą
 1. Prieš jungdami pagrindinį įrenginį, atjunkite garsiakalbio kabelį ir ausines.
Perkelkite naujinį
 1. Paspausdami mygtuką paleiskite sistemą CMT-SX7.
 2. Prijunkite USB atmintinę (su naujinių failais) prie priekinio prievado USB-A.
 3. Kelis kartus paspausdami FUNCTION ant nuotolinio valdymo pulto pasirinkite USB FRONT (Priekinis USB).
  Palaukite, kol ekrane užsidegs ROOT (Šakninis).


 4. Paspausdami MENU ant nuotolinio valdymo pulto atidarykite meniu, o tada paspausdami ↑ / ↓ ant nuotolinio valdymo pulto pasirinkite „Update Menu“ (Naujinimo meniu) ir paspauskite ENTER.


 5. Kai užsidegs „via USB“ (Per USB), paspauskite ENTER ant nuotolinio valdymo pulto.


 6. Mirktelėjus „Ok“ (Gerai), paspauskite ENTER ant nuotolinio valdymo pulto.


 7. Palaukite maždaug 10 min., kol bus baigti atsisiuntimo ir naujinimo procesai. 8. Paspausdami „ok“ ant nuotolinio valdymo pulto paleiskite naujinimą.
 9. Užsidegus „Complete“ (Atlikta), paspausdami įrenginio mygtuką IŠJUNKITE sistemą.


 10. Įjunkite sistemą vėl paspausdami įrenginio mygtuką .

2 veiksmas. Patvirtinkite, kad naujinimas buvo sėkmingas

 1. Patikrinkite įrenginio programinės aparatinės įrangos versiją ir įsitikinkite, kad rodomas naujausios programinės įrangos versijos numeris.