Apie šį atsisiuntimą

Jei sėkmingai atnaujinote „Blu-ray“ leistuvo versiją naudodami „Tinklo versijos naujinimą“, šios procedūros jums atlikti nereikia.

Modeliai, kuriems tai skirta:

 • BDP-S357
 • BDP-S360
 • BDP-S363
 • BDP-S560
 • BDP-S760
 • BDP-S765

Jei jūsų BD leistuvo modelis yra kitas, suptelėkite čia ir pasirinkite reikiamą modelį.

Įspėjimas:

 • Ši paslaugų programa yra skirta tik „Blu-ray“ leistuvams, kurie parduodami Europoje. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.
 • Atidžiai vykdykite versijos naujinimo instrukcijas. Jei nesilaikysite instrukcijų versijos naujinimo procesas gali nutrūkti, o leistuvas gali nebeatsakyti arba jam gali prireikti remonto.
 • Leistuvo neišjunkite arba neatjunkite nuo kintamosios srovės maitinimo lizdo. Nutrūkus maitinimui diegiant programinės aparatinės versijos naujinimą leistuvas gali nebeatsakyti arba jam gali prireikti remonto.
 • Jūsų „Blu-ray“ leistuvas bus nustatytas iš naujo atkuriant gamyklinius numatytuosius nustatymus. Įdiegę versijos naujinimą leistuvą turėsite sukonfigūruoti iš naujo.
 • Naudokite visiškai naują įrašomąjį CD-R diską ir įrašykite į jį programinės aparatinės įrangos versijos naujinimą. Leistuvas gali nenuskaityti tinkamai nešvaraus ar subraižyto disko.
 • Rekomenduojama operacinės sistema kompiuteryje, į kurį ketinama atsisiųsti programinės aparatinės įrangos versijos naujinimą:
  • Rekomenduojama naudoti „Mac OS X 10.6.3“.
 • Jums reikia kompiuterio su CD įrašymo įrenginiu.

Patikrinkite leistuvo programinės aparatinės įrangos versiją:

 • Įjunkite televizorių ir įsitikinkite, kad jame nustatyta įvestis, prie kurios prijungtas „Blu-ray“ leistuvas.
 • Įjunkite „Blu-ray Disc™“ leistuvą.
 • Jei leistuvas paleidžia diską, paspauskite mygtuką STOP ir prieš tęsdami palaukite, kol bus parodytas mėlynas „Sony Blu-ray Disc™“ ekranas.
 • Naudodamiesi „xross media bar™“ (XMB™) rodyklių mygtukais nuotolinio valdymo pulte pažymėkite Setup > System Settings (Sąranka > Sistemos nustatymai), tada paspauskite mygtuką ENTER.
 • Rodyklių mygtukais nuotolinio valdymo pulte pažymėkite „System Information“ (Sistemos informacija) ir paspauskite mygtuką ENTER.
 • Šiuo metu „Blu-ray“ leistuve įdiegta programinės aparatinės įrangos versija, kaip pateikiama toliau, bus parodyta televizoriaus ekrane:

  SOFTWARE VERSION XX.X.011

  Jei versijos numeris yra 011 arba didesnis, programinės aparatinės įrangos versijos naujinimo diegti nereikia.

Atsisiuntimo procedūra.

 1. Atsisiųskite UPDATA_11x011M.ZIP failą į laikiną arba atsisiuntimų katalogą (kad nepamirštumėte, šį katalogą užsirašykite) ir išskleiskite ZIP failą.
 2. Eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą ir patikrinkite, ar UPDATA_11x011M.ZIP failo dydis yra 48.0 MB (50,435,241 baitai).
 3. Išskleiskite failą. Išskleistas failas pavadinamas UPDATA_11x011.ISO
 4. Spustelėkite dešiniuoju mygtukus UPDATA_11x011.ISO failą ir pasirodžiusiame meniu pasirinkite [GET INFO] (Peržiūrėti informaciją)
 5. UPDATA_11x011.ISO informacijos ekrane patikrinkite, ar nurodytas dydis yra 48.1 MB (50,475,008 baitų).

 6. Sukurkite programinės aparatinės įrangos versijos diską atlikdami toliau nurodytus veiksmus.
  1. Kompiuteryje atidarykite disko paslaugų programą. (Šią programą rasite eidami Applications > Utilities > Disk Utility (Programos > Paslaugų programos > Disko paslaugų programa)
  2. Nuvilkite UPDATA_11x011.ISO failą iš atsisiuntimo vietos (laikinojo ar atsisiuntimų aplanko) į kairįjį disko paslaugų programos lango polangį.

  3. Įdėkite tuščią CD-R diską į kompiuterio diskų įrenginį.
  4. Pasirinkite UPDATA_11x011.ISO ir spustelėkite piktogramą [BURN] (Įrašyti). Pasirodžiusiame lange spustelėkite parinktį [BURN] (Įrašyti).

   Pastaba. Be to, galite pasirinkti ir patikrinti įrašytus duomenis – spustelėkite informacinį trikampį ir pasirodžiusiame lange pažymėkite žymimąjį langelį [verify Burned data] (Patikrinti įrašytus duomenis).

  5. Procesas pradedamas, o failas įrašomas į CD diską.
  6. Kai parodomas pranešimas „burned successfully“ (Sėkmingai įrašyta), spustelėkite [OK] (Gerai), kad diskas būtų išstumtas.

Svarbios pastabos:

 • Diską būtinai užbaikite.
 • Įsitikinkite, kad disko kūrimo procesas buvo atliktas tinkamai, be klaidų. Jei abejojate, sukurkite naują versijos naujinimo diską.
 • Versijos naujinimo disko nekurkite kitaip nei nurodoma anksčiau.

Programinės aparatinės įrangos versijos naujinimo procedūra.

 • Įspėjimas:
  - Versijos naujinimo metu leistuvo neišjunkite arba neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio. Tai padarę galite sugadinti leistuvą ir jis taps nebetinkamas naudoti, todėl jį gali tekti remontuoti.

  - Kol bus baigtas versijos naujinimas, nespauskite jokių mygtukų, nebent taip nurodoma. Tai padarę galite sugadinti leistuvą ir jis taps nebetinkamas naudoti, todėl jį gali tekti remontuoti.
 • Prieš pradedant.
 1. Įjunkite televizorių ir įsitikinkite, kad jame nustatyta įvestis, prie kurios prijungtas „Blu-ray“ diskų leistuvas.
 2. Įjunkite „Blu-ray Disc“ leistuvą.
 3. Įdėkite į leistuvą versijos naujinimo diską ir uždarykite disko dėklą.
 • Versijos naujinimas.
 1. Įdėjus diską televizoriaus ekrane pasirodys pranešimas „Perform version update?“ (Atnaujinti versiją?).
 2. Nuotolinio valdymo pultu pažymėkite OK (Gerai), tada paspauskite mygtuką ENTER.
 3. Versijos naujinimas pradedamas, o leistuvo priekinio skydelio ekrane parodoma VUP. (Televizoriaus ekranas bus juodas.)
 4. Priekinio skydelio ekrane bus rodomi įvairūs skirtingi pranešimai.
 5. Programinės aparatinės įrangos versijos naujinimas yra baigtas, kai leistuvo priekinio skydelio ekrane parodoma FINISH (Baigta).
  Kol neparodomas šis pranešimas, leistuvu nesinaudokite ir jo neišjunkite. Tai padarius leistuvas gali nebeatsakyti ir jam gali prireikti remonto.
 6. Išimkite versijos naujinimo diską iš leistuvo.
 7. Įjunkite BD leistuvą ir atlikite paprastąją sąranką (EASY SETUP) vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.
 8. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra 011, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Galimos versijos naujinimo disko būdo problemos

Versijos naujinimo diskas neišstumiamas

Jei versijos naujinimo diskas neišstumiamas net pasirodžius pranešimui FINISH (Baigta), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Išjunkite leistuvą ir atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
 2. Laikydami nuspaudę leistuvo atidarymo / uždarymo mygtuką, vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą.
 3. Toliau laikykite nuspaudę leistuvo atidarymo / uždarymo mygtuką, kol dėklas bus atidarytas.
 4. Išimkite diską
  Atminkite, kad netinka nuspausti atidarymo / uždarymo mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Atidarymo / uždarymo mygtuką būtina paspausti „Blu-ray“ leistuve.

Leistuvo priekinio skydelio ekrane parodoma SYS ERR arba VUP NG.

 1. Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite mygtuką POWER, kad įrenginys būtų išjungtas.
 2. Paspauskite mygtuką POWER dar kartą, kad programinės aparatinės įrangos versijos naujinimo procesas būtų tęsiamas.
 3. Jei atnaujinus versiją dar kartą problema išlieka, išimkite versijos naujinimo diską iš leistuvo ir ištrinkite versijos naujinimo failus iš kompiuterio.
 4. Atsisiųskite versijos naujinimą dar kartą ir vykdykite visus anksčiau nurodytos procedūros veiksmus iš naujo, kad sukurtumėte naują versijos naujinimo diską ir įdiegtumėte programinės aparatinės įrangos versijos naujinį.
 5. Jei problema išlieka, kreipkitės į „Sony“.

Kai įdedamas versijos naujinimo diskas, leistuvo priekinio skydelio ekrane neparodoma VUP.

Išimkite versijos naujinimo diską iš leistuvo ir ištrinkite versijos naujinimo failus iš kompiuterio. Atsisiųskite versijos naujinimą dar kartą ir vykdykite visus anksčiau nurodytos procedūros veiksmus iš naujo, kad sukurtumėte naują versijos naujinimo diską ir įdiegtumėte programinės aparatinės įrangos versijos naujinį.


Naujinant išjungtas maitinimas.

Įjunkite leistuvą vėl versijos naujinimo diskui esant dėkle. Versijos naujinimas turėtų būti paleistas iš naujo automatiškai.


Iš versijos naujinimo svetainės atsisiųsto UPDATA_11X011M.ZIP versijos naujinimo failo nepavyksta išskleisti.

Gali būti, kad nepavyko jo sėkmingai atsisiųsti. Ištrinkite atsisiųstą failą ir atsisiųskite versijos naujinimo failą dar kartą.


Programinės aparatinės įrangos versijos naujinimas neužbaigiamas, nors vykdomas ilgiau nei 30 minučių.

Kreipkitės į „Sony“.