Susiję modeliai

ši informacija taikoma šiems STR modeliams:

 • STR-DN850
 • STR-DN1050

Apie šį atsisiuntimą

Privalumai ir patobulinimai po vėliausio naujinimo

 • Pagerinamas „Spotify“ programos tinklo ryšys

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • STR tampa suderinamas su „Deezer“ muzikos paslauga ir „SongPal“ programa mobiliesiems (1.2 ir naujesnėse versijose)

Apribojimai: naudoti tik AV imtuvams, parduodamies Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modepai.

Failo informacija

Pavadinimas

 • AV imtuvo programinės įrangos atnaujinimas į versiją s9602.1328.0

Leidimo data

 • 07/09/2017

Sistemos reikalavimai

Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio AV imtuvą. Jei versijos numeris yra 1328 (s9602.1328) arba didesnis, atnaujinti nereikia.

Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią aparatinės įrangos versiją turite:

 1. Įjunkite televizorių, patikrinkite, ar jis nustatytas tam įvadui, prie kurio prijungtas AV imtuvas, ir jei imtuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2.
 2. Įjunkite AV imtuvą.
 3. Nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME (Pradžia) ir prieš tęsdami palaukite, kol ekrane pasirodys pradžios puslapio meniu.
 4. Naudodami nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukus, meniu Home (Pradžia) išryškinkite Settings (Nustatymai) ir nuspauskite Enter (Įvesti).
 5. Naudodami nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukus, išryškinkite System Settings (Sistemos nustatymai), tuomet nuspauskite Enter (Įvesti).
 6. Televizoriaus ekrane programinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  "Software Version s9602.1328.0" - jei versija yra 1328 (s9602.1328) ar didesnis skaičius, jau turite naujausią programinės įrangos versiją.

Install

Ko jums reikia:

 • eterneto laido , kad savo AV imtuvą galėtumėte prijungti prie interneto
 • Veikiančio interneto ryšio.
 • suderinamo televizoriaus

Kaip užtikrinti, kad atnaujinimas vyktų sklandžiai

Atnaujinti įprastai yra labai paprasta. Kad jis suveiktų iš pirmo karto:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas , nes kitu atveju galite sugadinti savo AV imtuvą
 • Neišjunkite AV imtuvo ir neatjunkite nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta atnaujinimas.
 • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose.

Nustatykite įrangą:

 1. Įjunkite savo televizorių ir patikrinkite, į kokį lizdą įjungtas jūsų AV imtuvas; jei jūsų imtuvas prijungtas prie HDMI 2 lizdo, pasirinkite HDMI 2 kaip įvestį.
 2. Naudodami eterneto laidą sujunkite AV imtuvo LAN terminalą su interneto šaltiniu.
 3. Įjunkite AV imtuvą.

Gaukite atnaujinimą:

 1. Nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME (Pradžia) ir prieš tęsdami palaukite, kol ekrane pasirodys pradžios puslapio meniu.
 2. Naudodami nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukus, meniu Home (Pradžia) išryškinkite Settings (Nustatymai), tuomet pasirinkite Enter (Įvesti).
 3. Naudodami nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukus, išryškinkite System Settings (Sistemos nustatymai), tuomet nuspauskite Enter (Įvesti).
 4. Naudodami nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukus, išryškinkite Network Update (Tinklo atnaujinimas), tuomet nuspauskite Enter (Įvesti).
 5. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką Start (Pradėti). Prasidės atsisiuntimo procesas, ir televizoriaus ekrane pamatysite atsisiuntimo ekraną.
 6. Po to, kai baigiamas atsisiuntimas, pradedamas atnaujinimas. Priekiniame skydelyje pradeda blyksėti ĮJUNGIMO / PARENGTIES REŽIMO lemputė (rodinys televizoriaus ekrane ir rodomas imtuvo langas išnyksta).
 7. Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas ekrane pasirodo pranešimas COMPLETE (Baigta).
 8. AV imtuvas automatiškai paleidžiamas iš naujo. Nenaudokite ir neišjunkite imtuvo, iki kol atnaujinimas nebus baigtas.
 9. Patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei versija yra 1328 (s9602.1328), programinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Klausimai ir atsakymai

Ką daryti, jei atnaujinant AV imtuvo įrangą internetu įvyko problemų.

Televizoriaus ekrane rodomas pranešimas "The receiver failed to download the update data while performing the software update. Enter the settings menu and update the software again." (Atliekant programinės įrangos atnaujinimą, imtuvui nepavyko atsisiųsti atnaujinimo duomenų. Eikite į nustatymų menių ir atlikite atnaujinimą dar kartą.).

Problema gali būti tinklo ryšys.

 1. Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas.
 2. Tinklo nustatymuose patikrinkite, ar jūsų AV imtuvas turi atskirą IP adresą.
 3. Pabandykite atnaujinti dar kartą.

Vykstant atnaujinimui dingo elektra arba nutrūko jos tiekimas.
Įjunkite imtuvą ir bandykite atnaujinti dar kartą.

Vis tiek neveikia? Susisiekite su "Sony" klientų palaikymo tarnyba