Apie šį atsisiuntimą

  • Leidimo data: 22/03/2013
  • Taikoma modeliui: SEL18200LE su aparatinės įrangos versija 01
  • Privalumai ir patobulinimai:
    • Leidžia naudotis funkcija „Fast Hybrid AF“. Be šio objektyvo atnaujinimo fotoaparatas naudos įprastą kontrasto-aptikimo AF, jei pasirenkamas „Fast Hybrid AF“.

Pastaba. Be šio atnaujinimo taip pat reikia atnaujinti NEX-5R arba NEX-6 fotoaparatų aparatinę įrangą.

Aparatinės įrangos naujinimas

Šio aparatinės įrangos atnaujinimo atsisiuntimas yra negalimas. Šį objektyvo atnaujinimą „Sony“ suteikia kaip nemokamą remonto paslaugą.
Nurodykite savo objektyvo modelio pavadinimą ir esamą aparatinės įrangos versiją. Jei aparatinės įrangos versija yra 01, kreipkitės į „Sony“ klientų informavimo centrą.

Vadovaukitės toliau pateikiamais nurodymais ir patikrinkite savo objektyvo aparatinės įrangos versiją.

  1. Fotoaparate pasirinkite [Menu] -> (Meniu) – > [Version] (Versija).
  2. Rodoma aparatinės įrangos versija. Jei aparatinės įrangos versija yra 02 arba senesnė, atnaujinti nereikia.