Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • Objektyvas: SEL2470GM
 • Pastabos Šis objektyvo sistemos programinės įrangos naujinys yra skirtas aparatams su E tipo jungtimi.
  • Kai kurie modeliai negali būti naudojami šiam atnaujinimui. (Modeliųmodelių sąrašas)
  • Kai naudojamas PXW-FS7M2, vadovaukitės PXW-FS7M2 naudojimo instrukcijoje pateikiamais nurodymais.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Pagerintas automatinio fokusavimo stabilumas

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • SEL2470GM objektyvo sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 02 versija („Windows“)

Failo versija

 • 02

Failo dydis

 • 4.46 MB (4 684 976 baitai)

Išleidimo data

 • 25/05/2017

Parengiamieji veiksmai

Patvirtinkite savo objektyvo sistemos programinės įrangos versiją

Vykdydami instrukcijas patikrinkite objektyvo sistemos programinės įrangos versiją.

 • Objektyvo sistemos programinės įrangos [01] versija turi būti atnaujinta.
 • Objektyvo sistemos programinės įrangos [02] versijos atnaujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup (sąranka) → Version (versija).
 2. Objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.


 3. Jei naudojate QX, kompiuteryje paleiskite objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programą ir vykdydami naujinimo programą patikrinkite objektyvo sistemos programinės įrangos versiją.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Microsoft Windows“ versijomis:

 • Windows 10®
 • Windows 8.1®
 • Windows 7® SP1

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:

 • Tuščia vieta standžiajame diske: 200 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba: prieš atnaujindami objektyvo sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Kiti elementai, skirti α fotoaparatams su keičiamais objektyvais
  • Fotoaparato maitinimo šaltinis: Visiškai įkrauta įkraunamų maitinimo elementų pakuotė arba specialus kintamosios srovės adapteris (parduodamas atskirai)

   Pastaba. Atnaujinti galima tik tada, kai likęs maitinimo elemento įkrovos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą maitinimo elementą arba specialų kintamosios srovės adapterį (parduodamas atskirai). Kai naujinama objektyvų sistemos programinė įranga, vertikalioji rankena turi būti nuimta.
  • USB kabelis įsigyjamas su fotoaparatu
   Pastaba. Garantijų dėl sėkmingo atnaujinimo naudojant kurį nors kitą USB kabelį nesuteikiama.
 • Kiti elementai, skirti fotoaparatams, naudojamiems transliuojant ir kuriant
  • Fotoaparato maitinimo šaltinis: Specialusis kintamosios srovės adapteris
  • USB kabelis

Atsisiųsti

Svarbios pastabos:

 • Šį objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimą galima atlikti tik kai objektyvas pritvirtintas prie fotoaparato. Objektyvo sistemos programinės įrangos negalima atnaujinti naudojant kitą fotoaparatą.
 • Prieš naujindami objektyvo sistemos programinę įrangą ant fotoaparato uždėkite objektyvą. Įsitikinkite, kad fotoaparatas išjungtas.
 • Atlikdami objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimą, naudokite visiškai įkraunamų maitinimo elementų pakuotę arba specialų kintamosios srovės adapterį (parduodamas atskirai).(fotoaparatai su α keičiamaisiais objektyvais)
 • Naujindami objektyvo sistemos programinę įrangą naudokite specialųjį kintamosios srovės adapterį. (Fotoaparatui, transliuojant ir kuriant).
 • Neišimkite maitinimo elemento, kol naujinama, kitaip fotoaparatas gali tapti nenaudojamas dėl staigaus maitinimo nutraukimo.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Neleiskite kompiuteriui pereiti į miego režimą. Jei būtų įjungtas kompiuterio miego režimas ir naujinimo procesas būtų sutrikdytas, naujinti reikėtų iš naujo.

Kaip atsisiųsti objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programą:

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Perskaitykite pareiškimą ir sutikite su jo nuostatomis bei sąlygomis spustelėdami žymimąjį langelį. Tada spustelėkite mygtuką Download (atsisiųsti).
 3. Bus pradėtas siųsti [Update_SEL2470GMV2D.exe] failas.
 4. Įrašykite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

  Jei naudojate „Windows 8.1“ arba „Windows 10“:

  pagal pradinius „Internet Explorer“ nustatymus atnaujinimo failas bus išsaugotas aplanke [Downloads] (atsisiuntimai). Pradžios ekrane spustelėkite [Desktop] (darbalaukis) plytelę ir naudodami „Explorer“ raskite atsisiųstą failą aplanke [Downloads] (atsisiuntimai).

Install

Failui sėkmingai atsisiuntus, galite pradėti diegti objektyvo sistemos programinės įrangos 02 versiją, skirtą SEL2470GM.

1 veiksmas. Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos paleidimas

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_SEL2470GMV2D.exe] failą ir paleiskite objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo programą.


  Rodomas objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos langas.

 3. Įjunkite fotoaparatą. Jei fotoaparatas jau įjungtas, išjunkite jį, tada vėl įjunkite.
  Laikydamiesi programoje „Lens System Software Updater“ pateikiamų instrukcijų fotoaparate pasirinkite [Menu] (meniu) → [Setup] (sąranka) → [USB Connection] (USB jungtis), tada patikrinkite, ar pasirinktas režimas [Mass Storage] (didelės talpos saugykla). (Jei naudojatės QX serija, šį veiksmą atlikti nebūtina.) Jei pasirinktas kitas režimas nei [Mass Storage] (didelės talpos saugykla), pasirinkite [Mass Storage] (didelės talpos saugykla).

 4. Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato. Pridėtu USB laidu prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.
  Jei kompiuterio ekrane rodomas klaidos pranešimas, išbandykite tolesnius būdus.
  – Nuo fotoaparato atjunkite USB kabelį, tada iš naujo jį prijunkite.
  – Jei kompiuteryje yra kita USB jungtis, prijunkite USB laidą prie kitos USB jungties.
 5. Įsitikinkite, kad apatiniame dešiniajame kompiuterio ekrano kampe esančioje užduočių juostoje rodoma .
  Pastaba. Jei užduočių juostoje nėra, pereikite prie kito veiksmo.
 6. Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programoje spustelėkite Next (toliau). Kompiuteryje rodomas objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos langas, o fotoaparato ekrane rodomas pranešimas „Follow computer instructions“ (vykdykite kompiuteryje pateikiamas instrukcijas).
  Kompiuteryje:

  Fotoaparate:

  Pastaba. Nuo dabar jokiu būdu neišjunkite fotoaparato, kol bus atnaujinta objektyvo sistemos programinė įranga.
  Atsižvelgiant į fotoaparato modelį, ekrano pokyčiai gali trukti kelias minutes.

 7. Trikčių šalinimas:
  • Jei parodomas pranešimas „The update is not available for your model.“ (šiam modeliui skirto naujinimo nėra), patikrinkite, ar bandote įdiegti tinkamą sistemos programinės įrangos failą, kuris skirtas prie jūsų fotoaparato prijungtam objektyvui.
   Jei vykdoma tinkama objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programa, uždarykite ją, atjunkite USB kabelį, išjunkite fotoaparatą ir grįžkite prie 1 veiksmo: Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos paleidimas.
  • Jei rodomas pranešimas „Could not find camera with the lens for this update mounted.“ (nepavyko rasti fotoaparato su objektyvu, kuriems skirtas šis naujinimas), patikrinkite, ar skyriuje „Relevant Products“ (Produktai, kuriems taikomas šis naujinimas) yra nurodytas jūsų fotoaparatas ir ar fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu.
 8. Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programoje spustelėkite Next (toliau). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodoma ekrano apatinėje kairėje dalyje. Jei dabartinė objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra 02 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Šiuo atveju sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite „Finish“ (baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti  Atnaujinti nereikia 9. Patikrinkite, ar [Current version] (dabartinė versija) yra .01, spustelėkite [Next] (toliau). Į fotoaparatą perkeliami duomenys (maždaug 5 sek.).
  Pastaba. Atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB kabelio.
 10. Perkėlus duomenis parodomas toks ekranas:


  Spustelėkite Finish (baigti).
 11. Prasidės naujinimo procesas, ir fotoaparate bus rodoma eigos juosta (maždaug 30 sek.).
 12. Naujinimo procesas bus baigtas, kai fotoaparate bus parodytas pranešimas „Lens update complete“ (objektyvo naujinimas baigtas).
  Jei naudojate QX, naujinimo procesas yra baigtas, kai išjungiamas QX ekranas.
 13. Kompiuterio ekrano apatiniame dešiniajame kampe esančioje užduočių juostoje spustelėkite , kad nutrauktumėte USB ryšį.
  Pastaba. Jei užduočių juostoje nėra, pereikite prie kito veiksmo.
 14. Atjunkite USB kabelį.
  Pastaba. Atnaujinę išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įdėkite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

2 veiksmas. Patvirtinimas, kad objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra 02

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup (sąranka) → Version (versija).
 2. Objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.