PALAUKITE – prieš atsisiųsdami šį failą, perskaitykite skyrių „Būtini failai“.

Būtini atsisiuntimai

Jei nenurodoma kitaip, toliau pateikiamus failus reikia įdiegti PRIEŠ LA-EA3 objektyvo sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 02 versija („Mac“), kad viskas veiktų tinkamai. Jei pateikiamas daugiau nei vienas būtinas failas, įdiekite juos šiame puslapyje nurodyta tvarka.

Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • Objektyvas: LA-EA3
 • Pastabos Šis objektyvo sistemos programinės įrangos naujinys yra skirtas aparatams su E tipo jungtimi.
  • Kai kurie modeliai negali būti naudojami šiam atnaujinimui. (Modeliųmodelių sąrašas)
  • Kai naudojamas PXW-FS7M2, vadovaukitės PXW-FS7M2 naudojimo instrukcijoje pateikiamais nurodymais.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

 • Fotoaparatas galės nuolatos automatiškai fokusuoti objektą, kai fiksuojama nepertraukiamai 10 kadr./sek. greičiu pasirinkus režimą [Continuous Shooting: Hi] arba [Continuous Shooting: Mid], jei uždedamas adapteris su ILCE-9
  Išsamesnė informacija pateikiama toliau nurodytame puslapyje.
  Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. čia.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • LA-EA3 objektyvo sistemos programinės įrangos (programinės aparatinės įrangos) naujinys, 02 versija („Mac“)

Failo versija

 • 02

Failo dydis

 • 1.8 MB (1 846 125 baitai)

Išleidimo data

 • 25/05/2017

Parengiamieji veiksmai

Patvirtinkite savo objektyvo sistemos programinės įrangos versiją

Vykdydami instrukcijas patikrinkite objektyvo sistemos programinės įrangos versiją.

 • Objektyvo sistemos programinės įrangos [01] versija turi būti atnaujinta.
 • Objektyvo sistemos programinės įrangos [02] versijos atnaujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup (sąranka) → Version (versija).
 2. Objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.


 3. Jei naudojate QX, kompiuteryje paleiskite objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programą ir vykdydami naujinimo programą patikrinkite objektyvo sistemos programinės įrangos versiją.

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Mac“ versijomis:

 • „Mac OS X“ v.10.10 – 10.11 / „macOS“ 10.12 - 10.13*

  *Svarbu:
  „macOS 10.13 - 10.15“ sistemoje prieš naujindami programinę įrangą būtinai įdiekite „DriverLoader_1015“.

  Svarbu:
  „macOS 11“ sistemoje prieš naujindami programinę įrangą būtinai įdiekite "System Software Update Helper".


Kompiuterio techninė įranga

Naujausia objektyvo sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:

 • Tuščia vieta standžiajame diske: 200 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba: prieš atnaujindami objektyvo sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Kiti elementai, skirti α fotoaparatams su keičiamais objektyvais
  • Fotoaparato maitinimo šaltinis: Visiškai įkrauta įkraunamų maitinimo elementų pakuotė arba specialus kintamosios srovės adapteris (parduodamas atskirai)

   Pastaba. Atnaujinti galima tik tada, kai likęs maitinimo elemento įkrovos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą maitinimo elementą arba specialų kintamosios srovės adapterį (parduodamas atskirai). Kai naujinama objektyvų sistemos programinė įranga, vertikalioji rankena turi būti nuimta.
  • USB laidas pateikiamas su fotoaparatu

   Pastaba: naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.
 • Kiti elementai, skirti fotoaparatams, naudojamiems transliuojant ir kuriant
  • Fotoaparato maitinimo šaltinis: Specialusis kintamosios srovės adapteris
  • USB kabelis

Atsisiųsti

Svarbios pastabos:

 • Šį objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimą galima atlikti tik kai prie fotoaparato pritvirtinamas LA-EA3.
  *Objektyvo sistemos programinės įrangos negalima atnaujinti naudojant kitą fotoaparatą.
 • Objektyvą prie fotoaparato būtinai prijunkite prieš atlikdami objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimą.
  *Prieš prijungdami LA-EA3 prie fotoaparato, fotoaparatą būtinai išjunkite.
  *Prieš atlikdami objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimą, A tipo jungties objektyvo jokiu būdu nejunkite prie LA-EA3.
 • Atlikdami objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimą, naudokite visiškai įkraunamų maitinimo elementų pakuotę arba specialų kintamosios srovės adapterį (parduodamas atskirai).(fotoaparatai su α keičiamaisiais objektyvais)
 • Naujindami objektyvo sistemos programinę įrangą naudokite specialųjį kintamosios srovės adapterį. (Fotoaparatui, transliuojant ir kuriant).
 • Neišimkite maitinimo elemento, kol naujinama, kitaip fotoaparatas gali tapti nenaudojamas dėl staigaus maitinimo nutraukimo.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Neleiskite kompiuteriui pereiti į miego režimą. Jei būtų įjungtas kompiuterio miego režimas ir naujinimo procesas būtų sutrikdytas, naujinti reikėtų iš naujo.

Kaip atsisiųsti objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programą:

 1. Perskaitykite pareiškimą ir sutikite su jo nuostatomis bei sąlygomis spustelėdami žymimąjį langelį. Tada spustelėkite mygtuką Download (atsisiųsti).
 2. Bus pradėtas siųsti [Update_LAEA3V200.dmg] failas.
 3. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

Install

Failui sėkmingai atsisiuntus, galite pradėti diegti objektyvo sistemos programinės įrangos 02 versiją, skirtą LA-EA3.

1 veiksmas. Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos paleidimas

 1. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_LAEA3V200.dmg] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 2. Du kartus spustelėkite [Update_LAEA3V200] piktogramą, kuri pasirodo darbalaukyje.
 3. Du kartus spustelėkite [Lens system software Updater] piktogramą.
 4. Kad atsisiųstumėte branduolio plėtinį, pranešimas ragina jus leisti programai atlikti pakeitimus. Įveskite administracinės paskyros slaptažodį. 5. Rodomas objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos langas.
 6. Įjunkite fotoaparatą. Jei fotoaparatas jau įjungtas, išjunkite jį, tada vėl įjunkite.
  Laikydamiesi programoje „Lens System Software Updater“ pateikiamų instrukcijų fotoaparate pasirinkite [Menu] (meniu) → [Setup] (sąranka) → [USB Connection] (USB jungtis), tada patikrinkite, ar pasirinktas režimas [Mass Storage] (didelės talpos saugykla). (Jei naudojatės QX serija, šį veiksmą atlikti nebūtina.) Jei pasirinktas kitas režimas nei [Mass Storage] (didelės talpos saugykla), pasirinkite [Mass Storage] (didelės talpos saugykla).

 7. Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato. Pridėtu USB laidu prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio.
  Jei kompiuterio ekrane rodomas klaidos pranešimas, išbandykite tolesnius būdus.
  – Nuo fotoaparato atjunkite USB kabelį, tada iš naujo jį prijunkite.
  – Jei kompiuteryje yra kita USB jungtis, prijunkite USB laidą prie kitos USB jungties.
 8. Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programoje spustelėkite Next (toliau). Kompiuteryje rodomas objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos langas, o fotoaparato ekrane rodomas pranešimas „Follow computer instructions“ (vykdykite kompiuteryje pateikiamas instrukcijas).
  Kompiuteryje:

  Fotoaparate:

  Pastaba. Nuo dabar jokiu būdu neišjunkite fotoaparato, kol bus atnaujinta objektyvo sistemos programinė įranga.
  Atsižvelgiant į fotoaparato modelį, ekrano pokyčiai gali trukti kelias minutes.

 9. Trikčių šalinimas:
  • Jei parodomas pranešimas „The update is not available for your model.“ (šiam modeliui skirto naujinimo nėra), patikrinkite, ar bandote įdiegti tinkamą sistemos programinės įrangos failą, kuris skirtas prie jūsų fotoaparato prijungtam objektyvui.
   Jei vykdoma tinkama objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programa, uždarykite ją, atjunkite USB kabelį, išjunkite fotoaparatą ir grįžkite prie 1 veiksmo: Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programos paleidimas.
  • Jei rodomas pranešimas „Could not find camera with the lens for this update mounted.“ (nepavyko rasti fotoaparato su objektyvu, kuriems skirtas šis naujinimas), patikrinkite, ar skyriuje „Relevant Products“ (Produktai, kuriems taikomas šis naujinimas) yra nurodytas jūsų fotoaparatas ir ar fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu.
 10. Objektyvo sistemos programinės įrangos naujinimo programoje spustelėkite Next (toliau). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodoma ekrano apatinėje kairėje dalyje. Jei dabartinė objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra 02 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Šiuo atveju sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite „Finish“ (baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

  Būtina atnaujinti  Nebūtina atnaujinti 11. Patikrinkite, ar [Current version] (dabartinė versija) yra .01, spustelėkite [Next] (toliau). Į fotoaparatą perkeliami duomenys (maždaug 5 sek.).
  Pastaba. Atnaujinimo metu niekada neišjunkite fotoaparato ir neatjunkite USB kabelio.
 12. Perkėlus duomenis parodomas toks ekranas:


  Spustelėkite Finish (baigti).
 13. Prasidės naujinimo procesas, ir fotoaparate bus rodoma eigos juosta (maždaug 30 sek.).
 14. Naujinimo procesas bus baigtas, kai fotoaparate bus parodytas pranešimas „Lens update complete“ (objektyvo naujinimas baigtas).
  Jei naudojate QX, naujinimo procesas yra baigtas, kai išjungiamas QX ekranas.
 15. Atjunkite USB kabelį.
  Pastaba. Atnaujinę išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įdėkite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

2 veiksmas. Patvirtinimas, kad objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra 02

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) → Setup (sąranka) → Version (versija).
 2. Objektyvo sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.