Susiję modeliai

Ši informacija yra taikoma šiems „Blu-ray Disc“ leistuvo modeliams:

 • BDP-S185 / S186

Apie šį atsisiuntimą

Atnaujinti paprasta, o su naujausia programinės įrangos versija dar geriau išnaudosite "Blu-ray" grotuvo galimybes.

 • Pavadinimas: "Blu-ray" grotuvų įranga iki versijos M09.R.0070
 • Leidimo data: 26-12-2014
 • Privalumai ir patobulinimai:
 • Apribojimai: naudoti tik "Blu-ray" grotuvams, parduodamiems Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai.

Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio "Blu-ray" grotuvą. Jei versijos numeris yra M09.R.0070 ar didesnis skaičius, atnaujinti jums nereikia.

Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją turite:

 1. Įjunkite televizorių, patikrinkite, ar jis nustatytas tam įvadui, prie kurio prijungtas "Blu-ray" grotuvas, ir jei grotuvas prijungtas prie lizdo HDMI 2, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2.
 2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą. Jei pradedamas disko atkūrimas, spauskite STOP ir palaukite, kol pamatysite mėlyną "Sony Blu-ray" ekraną.
 3. "XrossMediaBarTM" išryškinkite Setup > System Settings ir pasirinkite ENTER using nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis.
 4. Išryškinkite System Information ir pasirinkite ENTER.
 5. Televizoriaus ekrane programinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  "Software Version M09.R.0070" - jei versija yra M09.R.0070 ar didesnis skaičius, jau turite naujausią programinės įrangos versiją.

"Blu-ray" grotuvo įrangą galima atnaujinti 2 paprastais būdais:

Sony Home Audio and Video : Firmware Downloads 

Rekomenduojame naudoti šį būdą, nes jis yra paprasčiausias. Paprastai jis užtrunka 15–30 minučių. Pirma nustatykite įrangą, po to atsisiųskite atnaujinimą internetu į savo „Blu-ray“ grotuvą.

Ko jums reikia:

 • „Ethernet“ laido, kuriuo jūsų „Blu-ray“ yra prijungiamas prie interneto
 • veikiančio interneto ryšio
 • suderinamo televizoriaus

Kaip užtikrinti, ar atnaujinimas vyksta sklandžiai

Atnaujinti paprastai yra labai paprasta. Kad jis suveiktų iš pirmo karto:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite savo „Blu-ray“ grotuvą sugadinti.
 • Neišjunkite „Blu-ray“ grotuvo ir neatjunkite nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta atnaujinimas.
 • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose.

Nustatykite įrangą:

 • Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar jame nustatytas įvadas, prie kurio prijungtas jūsų „Blu-ray“ grotuvas. (Jei grotuvas prijungtas prie AV1 lizdo, kaip įvesties šaltinį pasirinkite AV1.)
 • Prijunkite LAN lizdą savo „Blu-ray“ grotuve prie interneto šaltinio „Ethernet“ laidu.
 • Įjunkite „Blu-ray“ grotuvą. (Jei grotuve yra diskas, jį išimkite.)

Gaukite atnaujinimą:

 • "XrossMediaBarTM" išryškinkite Setup > Network Update ir pasirinkite ENTER nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis.
 • Televizoriuje pamatysite pranešimą Perform version update?.
 • Pasirinkite OK nuotolinio valdymo pultu ir spauskite ENTER.
 • Prasidės atsisiuntimo procesas, ir televizoriaus ekrane pamatysite atsisiuntimo ekraną.
 • Atsiuntimo metu televizoriaus ekrane matysite pranešimą */9". * pasikeis į 0 ir paskui vėl didės iki 9 vykstant atsisiuntimui.
 • Po to, kai baigiamas atsisiuntimas, pradedamas atnaujinimas.
 • Televizoriaus ekrane vėl matysite pranešimą "*/9". * pasikeis į 0 ir paskui vėl didės iki 9 vykstant atnaujinimui.
 • Kai grotuvas automatiškai išsijungs, atnaujinimas yra baigtas. Nenaudokite ir neišjunkite grotuvo, iki kol atnaujinimas nebus baigtas.
 • Vėl įjunkite grotuvą.
 • Patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei versija yra M09.R.0070, programinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant „Blu-ray“ grotuvo įrangą internetu įvyko problemų.

 • Televizoriuje rodomas pranešimas „Connection status cannot be confirmed“.
  Problema gali būti tinklo ryšys.
  1. Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas.
  2. Tinklo nustatymuose patikrinkite, ar jūsų „Blu-ray“ grotuvas turi atskirą IP adresą. (Jei naudojate tarpinį serverį, įveskite tarpinio serverio IP adresą vietoj tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio pavadinimo įvesties laukelyje „Proxy Server“.)
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.

 • Vykstant atnaujinimui dingo elektra arba nutrūko jos tiekimas.
  Įjunkite grotuvą ir bandykite atnaujinti dar kartą.

 • Atnaujinimas tęsiasi jau virš 30 minučių ir dar nesibaigė.
  1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl prijunkite.
  2. Įjunkite „Blu-ray“ grotuvą.
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.
   Vis tiek neveikia? Susisiekite su „Sony“ klientų palaikymo tarnyba

Įrašančio CD-R disko naudojimas