Apie šį atsisiuntimą

Mes rekomenduojame atnaujinti internetu, jei tai yra įmanoma. Jei tai neįmanoma, galite naudoti šį būdą. Galėsite atnaujinimą atsisiųsti į kompiuterį, įrašyti jį į tuščią diską ir tada perkelti į "Blu-ray" grotuvą.

Rekomenduojame šią operacinę sistemą: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6 / Mac OS X 10.5.

Kaip užtikrinti, ar atnaujinimas vyksta sklandžiai

Atnaujinti paprastai yra labai paprasta. Kad jis suveiktų iš pirmo karto:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite savo "Blu-ray" grotuvą sugadinti.
 • Neišjunkite "Blu-ray" grotuvo ir neatjunkite nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta atnaujinimas.
 • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose.

Atsisiųskite atnaujinimą į kompiuterį:

 1. Perskaitykite ir sutikite su sąlygomis ir nuostatomis
 2. Atsisiųskite failą UPDATA_M07R0631M.ZIP į kompiuterį ir prisiminkite, į kokį aplanką jį atsisiunčiate.
 3. Pereikite prie failo ir patikrinkite, ar jo dydis yra 70.8 MB (74,240,363 baitai).
 4. Išskleiskite failą, išskleistas failas vadinsis UPDATA_M07R0631.ISO.
 5. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite UPDATA_M07R0631.ISO ir pasirinkite Get info.
 6. Patikrinkite, ar failo dydis yra 75.1 MB (78,845,952 baitai).


  Failo informacija

Sukurkite diską:

 • Atidarykite "Disk Utility" programą savo "Mac" kompiuteryje pereidami į Applications > Utilities > Disk Utility.
 • Nuvilkite ir numeskite failą UPDATA_M07R0631.ISO "Disk Utility" lango kairėje pusėje.


  "Disk Utility" langas

 • Į kompiuterį įdėkite naują tuščią įrašomą CD-R diską.
 • Pasirinkite UPDATA_M07R0631.ISO, spustelėkite piktogramą Burn ir pasirinkite Burn.
  Jei norite patikrinti, ar diskas įrašomas, spustelėkite ant trikampio piktogramos ir pasirinkite Verify burned data..


  Disko įrašymo variantas

 • Failas įrašomas į diską.
 • Kai pamatysite pranešimą "burned successfully", spustelėkite OK, ir diskas bus išstumtas.
 • Jei nesate tikri, ar tai tinkamai suveikė, pradėkite iš naujo ir sukurkite naują diską.

Perkelkite atnaujinimą į grotuvą

Iš pradžių pasiruoškite įrangą, po to perkelkite atnaujinimą į grotuvą.

Pasiruoškite įrangą:

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar jame nustatytas įvadas, prie kurio prijungtas jūsų "Blu-ray" grotuvas. (Jei grotuvas prijungtas prie AV1 lizdo, kaip įvesties šaltinį pasirinkite AV1.)
 2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą.
 3. Įdėkite diską į grotuvą ir uždarykite diskų dėkliuką.

Perkelkite atnaujinimą:

 1. Po to, kai diskas paleidžiamas, kompiuteryje pamatysite pranešimą Perform version update?.
 2. Pasirinkite OK nuotolinio valdymo pultu ir spauskite ENTER.
 3. Prasidės atnaujinimas.
 4. Atnaujinimo metu televizoriaus ekrane matysite pranešimą "VUP*/9". * pasikeis į 0 ir paskui vėl didės iki 9 vykstant atnaujinimui.
 5. When the message FINISH appears in the front panel display, the update is complete. Don't use or turn off the player until the update is complete.
 6. Išimkite atnaujinimo diską iš grotuvo ir grotuvą įjunkite.
 7. Patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei versija yra M07.R.0631, programinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant "Blu-ray" grotuvo įrangą su kompiuteriu ir disku įvyko problemų.

 • Leistuvo priekinio skydelio ekrane rodoma SYS ERR arba VUP NG.
  1. Paspauskite mygtuką POWER ir palaikykite kelias sekundes, kol leistuvas išsijungia.
  2. Dar kartą paspauskite mygtuką POWER, naujinimo procedūra bus tęsiama.
  3. Vis tiek neveikia?
   • Išimkite diską iš leistuvo.
   • Ištrinkite naujinimo failus iš kompiuterio.
   • Pabandykite dar kartą atlikti disko naujinimo procedūrą.
  4. Vis tiek neveikia? Kreipkitės į „Sony“ palaikymo tarnybą

 • Įdėjus naujinimo diską priekiniame skydelyje neparodomas pranešimas VUP.
  1. Išimkite diską iš leistuvo.
  2. Ištrinkite naujinimo failus iš kompiuterio.
  3. Pabandykite dar kartą atlikti disko naujinimo procedūrą.

 • Neišstumiamas atnaujinimo diskas.
  Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Išjunkite grotuvą ir atjunkite maitinimo laidą.
  2. Vėl prijunkite maitinimo laidą spausdami grotuvo mygtuką Open/Close (ne ant nuotolinio valdymo pulto).
  3. Laikykite nuspaudę mygtuką Open/Close ant grotuvo, iki kol dėkliukas atsidarys.
  4. Išimkite diską.

 • Vykstant atnaujinimui dingo elektra arba nutrūko jos tiekimas
  Įjunkite grotuvą išlaikydami atnaujinimo diską dėkle. Atnaujinimas automatiškai prasidės iš naujo.

 • UPDATA_M07R0631M.ZIP atnaujinimo failo, kurį atsisiunčiau iš atnaujinimo svetainės, išskleisti nepavyksta.
  Ar sėkmingai atsisiuntėte failą? Pabandykite ištrinti ir atsisiųsti jį iš naujo dar kartą.

 • Atnaujinimas tęsiasi jau virš 30 minučių ir dar nesibaigė
  1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl prijunkite.
  2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą.
  3. Bandykite atlikti atnaujinimo iš disko procedūrą dar kartą.
   Vis tiek neveikia? Susisiekite su "Sony" klientų palaikymo tarnyba