Apie šį atsisiuntimą

Mes rekomenduojame atnaujinti internetu, jei tai yra įmanoma. Jei tai neįmanoma, galite naudoti šį būdą. Galėsite atnaujinimą atsisiųsti į kompiuterį, įrašyti jį į tuščią diską ir tada perkelti į "Blu-ray" grotuvą.

Rekomenduojame šias operacines sistemas: "Windows® Vista®", "Windows® XP, Windows® 7" arba "Windows® 8 / Windows® 8.1".

Kaip užtikrinti, ar atnaujinimas vyksta sklandžiai

Atnaujinti paprastai yra labai paprasta. Kad jis suveiktų iš pirmo karto:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite savo "Blu-ray" grotuvą sugadinti
 • Neišjunkite "Blu-ray" grotuvo ir neatjunkite nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta atnaujinimas
 • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose

Atsisiųskite atnaujinimą į kompiuterį:

 1. Perskaitykite ir sutikite su sąlygomis ir nuostatomis
 2. Atsisiųskite failą UPDATA_M11R0502.ZIP į kompiuterį ir prisiminkite, į kokį aplanką jį atsisiunčiate
 3. Raskite failą kompiuteryje, spustelėkite ant jo dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite "Properties" (ypatybės). Patikrinkite, ar dydis yra 98.2 MB (103,074,603 baitai).

  Failo ypatybės

Sukurkite diską:

 1. Išskleiskite failą į kompiuterį. Išskleisti failai vadinsis MSB11-FW.BIN ir MSB11-FW.ID
 2. Įrašykite failus MSB11-FW.BIN ir MSB11-FW.ID į tuščią įrašomą CD diską. Naudojate CD diskų įrašymo programą? Pasirinkite universalaus disko formatą (UDF).
  Naudojant ISO9660 formatą diskas gali būti įrašytas neteisingai

Perkelkite atnaujinimą į grotuvą

Iš pradžių pasiruoškite įrangą, po to perkelkite atnaujinimą į grotuvą.

Pasiruoškite įrangą:

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar jame nustatytas įvadas, prie kurio prijungtas jūsų "Blu-ray" grotuvas. (Jei grotuvas prijungtas prie HDMI 2 lizdo, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2.)
 2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą
 3. Įdėkite diską į grotuvą ir uždarykite diskų dėkliuką

Perkelkite atnaujinimą:

 1. Po to, kai diskas paleidžiamas, kompiuteryje pamatysite pranešimą Perform version update?
 2. Pasirinkite OK nuotolinio valdymo pultu ir spauskite ENTER
 3. Prasidės atnaujinimas
 4. Atnaujinimo metu televizoriaus ekrane matysite pranešimą "*/9". * pasikeis į 0 ir paskui vėl didės iki 9 vykstant atnaujinimui
 5. Grotuvas persikraus, ir atnaujinimas bus tęsiamas. - Patys tuo metu grotuvo nenaudokite ir nejunginėkite.
 6. Televizoriaus ekrane vėl matysite pranešimą "*/9". * pasikeis į 0 ir paskui vėl didės iki 9 vykstant atnaujinimui
 7. Kai atsidarys diskų dėkliukas ir grotuvas automatiškai išsijungs, programinė įranga bus atnaujinta. Nenaudokite ir neišjunkite grotuvo, iki kol atnaujinimas nebus baigtas.
 8. Išimkite atnaujinimo diską iš grotuvo ir grotuvą įjunkite
 9. Patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei versija yra M11.R.0502, programinė įranga atnaujinta sėkmingai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant "Blu-ray" grotuvo įrangą su kompiuteriu ir disku įvyko problemų.

 • Neišstumiamas atnaujinimo diskas.
  Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Išjunkite grotuvą ir atjunkite maitinimo laidą
  2. Vėl prijunkite maitinimo laidą spausdami grotuvo mygtuką Open/Close (ne ant nuotolinio valdymo pulto)
  3. Laikykite nuspaudę mygtuką Open/Close ant grotuvo, iki kol dėkliukas atsidarys
  4. Išimkite diską

 • Vykstant atnaujinimui dingo elektra arba nutrūko jos tiekimas
  Įjunkite grotuvą išlaikydami atnaujinimo diską dėkle. Atnaujinimas automatiškai prasidės iš naujo.

 • UPDATA_M11R0502.ZIP atnaujinimo failo, kurį atsisiunčiau iš atnaujinimo svetainės, išskleisti nepavyksta.
  Ar sėkmingai atsisiuntėte failą? Pabandykite ištrinti ir atsisiųsti jį iš naujo dar kartą.

 • Atnaujinimas tęsiasi jau virš 30 minučių ir dar nesibaigė
  1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl prijunkite
  2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą
  3. Bandykite atlikti atnaujinimo iš disko procedūrą dar kartą.
   Vis tiek neveikia? Susisiekite su "Sony" klientų palaikymo tarnyba