Susiję modeliai

Ši informacija taikoma tokiems "Blu-ray Disc" grotuvų modeliams:

 • BDP-S390

Apie šį atsisiuntimą

Atnaujinti paprasta, o su naujausia programinės įrangos versija dar geriau išnaudosite "Blu-ray" grotuvo galimybes.

 • Pavadinimas: "Blu-ray" grotuvų įranga iki versijos M11.R.0502
 • Leidimo data: 17/12/2014
 • Privalumai ir patobulinimai:
 • Apribojimai: naudoti tik "Blu-ray" grotuvams, parduodamiems Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai

Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio "Blu-ray" grotuvą. Jei versijos numeris yra M11.R.0502 ar didesnis skaičius, atnaujinti jums nereikia.

Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją turite:

 1. Įjunkite televizorių, patikrinkite, ar jis nustatytas tam įvadui, prie kurio prijungtas "Blu-ray" grotuvas, ir jei grotuvas prijungtas prie lizdo AV1, kaip įvesties šaltinį pasirinkite AV1
 2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą. Jei pradedamas disko atkūrimas, spauskite STOP ir palaukite, kol pamatysite "XrossMediaBar" (XMB™) meniu
 3. "XrossMediaBarTM" išryškinkite Setup > System Settings ir pasirinkite ENTER using nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis
 4. Išryškinkite Quick Start Mode , patikrinkite, ar jam pasirinktas nustatymas OFF. Jei yra nustatyta "ON", atnaujinti gali nepavykti.
 5. Išryškinkite System Information ir pasirinkite ENTER
 6. Televizoriaus ekrane programinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  "Software Version M11.R.0502" - jei versija yra M11.R.0502 ar didesnis skaičius, jau turite naujausią programinės įrangos versiją.

"Blu-ray" grotuvo įrangą galima atnaujinti 2 paprastais būdais:

Sony Home Audio and Video : Firmware Downloads 

Rekomenduojame naudoti šį būdą, nes jis yra paprasčiausias. Paprastai jis užtrunka 15–30 minučių. Pirma nustatykite įrangą, po to atsisiųskite atnaujinimą internetu į savo „Blu-ray“ grotuvą.

Ko jums reikia:

 • „Ethernet“ laido, kuriuo jūsų „Blu-ray“ yra prijungiamas prie interneto
 • veikiančio interneto ryšio
 • suderinamo televizoriaus

Kaip užtikrinti, ar atnaujinimas vyksta sklandžiai

Atnaujinti paprastai yra labai paprasta. Kad jis suveiktų iš pirmo karto:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite savo „Blu-ray“ grotuvą sugadinti
 • Neišjunkite „Blu-ray“ grotuvo ir neatjunkite nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta atnaujinimas
 • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose

Nustatykite įrangą:

 • Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar jame nustatytas įvadas, prie kurio prijungtas jūsų „Blu-ray“ grotuvas. (Jei grotuvas prijungtas prie AV1 lizdo, kaip įvesties šaltinį pasirinkite AV1.)
 • Prijunkite LAN lizdą savo „Blu-ray“ grotuve prie interneto šaltinio „Ethernet“ laidu
 • Įjunkite „Blu-ray“ grotuvą. (Jei grotuve yra diskas, jį išimkite.)

Gaukite atnaujinimą:

 1. „XrossMediaBarTM“ išryškinkite Setup > Network Update ir pasirinkite ENTER nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis
 2. Televizoriuje pamatysite pranešimą Perform version update?
 3. Pasirinkite OK nuotolinio valdymo pultu ir spauskite ENTER
 4. Prasidės atsisiuntimo procesas, ir televizoriaus ekrane pamatysite atsisiuntimo ekraną
 5. Atsiuntimo metu televizoriaus ekrane matysite pranešimą */9. * pasikeis į 0 ir paskui vėl didės iki 9 vykstant atsisiuntimui
 6. Grotuvas persikraus, ir atnaujinimas bus tęsiamas. - Patys tuo metu grotuvo nenaudokite ir nejunginėkite.
 7. Televizoriaus ekrane vėl matysite pranešimą */9. * pasikeis į 0 ir paskui vėl didės iki 9 vykstant atsisiuntimui
 8. Kai grotuvas automatiškai išsijungs, atnaujinimas yra baigtas. Nenaudokite ir neišjunkite grotuvo, iki kol atnaujinimas nebus baigtas.
 9. Vėl įjunkite grotuvą
 10. Patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei versija yra M11.R.0502, programinė įranga atnaujinta sėkmingai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant „Blu-ray“ grotuvo įrangą internetu įvyko problemų.

 • Televizoriuje rodomas pranešimas „Connection status cannot be confirmed“.
  Problema gali būti tinklo ryšys.
  1. Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas
  2. Tinklo nustatymuose patikrinkite, ar jūsų „Blu-ray“ grotuvas turi atskirą IP adresą. (Jei naudojate tarpinį serverį, įveskite tarpinio serverio IP adresą vietoj tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio pavadinimo įvesties laukelyje „Proxy Server“.)
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą

 • Vykstant atnaujinimui dingo elektra arba nutrūko jos tiekimas.
  Įjunkite grotuvą ir bandykite atnaujinti dar kartą.

 • Atnaujinimas tęsiasi jau virš 30 minučių ir dar nesibaigė.
  1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl prijunkite
  2. Įjunkite „Blu-ray“ grotuvą
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.
   Vis tiek neveikia? Susisiekite su „Sony“ klientų palaikymo tarnyba

 • Po kelių bandymų programinės įrangos atnaujinimas vis tiek neveikia.
  1. Sukurkite atnaujinimo diską ir įdėkite į grotuvą
  2. Ekrane, kur rodoma, kad atnaujinti nepavyko, pasirinkite „Retry“.
   Vis tiek neveikia? Susisiekite su „Sony“ klientų palaikymo tarnyba

Įrašančio CD-R disko naudojimas