Apie šį atsisiuntimą

Mes rekomenduojame atnaujinti internetu, jei tai yra įmanoma. Jei tai neįmanoma, galite naudoti šį būdą. Galėsite atnaujinimą atsisiųsti į kompiuterį, įrašyti jį į tuščią diską ir tada perkelti į "Blu-ray" grotuvą.

Rekomenduojame šias operacines sistemas: Windows® Vista®, Windows® 7, Windows® 8 arba "Windows® 8.1.

Kaip užtikrinti, ar atnaujinimas vyksta sklandžiai

Atnaujinti paprastai yra labai paprasta. Kad jis suveiktų iš pirmo karto:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite savo "Blu-ray" grotuvą sugadinti.
 • Neišjunkite "Blu-ray" grotuvo ir neatjunkite nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta atnaujinimas.
 • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose.

Atsisiųskite atnaujinimą į kompiuterį:

 1. Perskaitykite ir sutikite su sąlygomis ir nuostatomis
 2. Atsisiųskite failą UPDATA_M06R0632.ZIP į kompiuterį ir prisiminkite, į kokį aplanką jį atsisiunčiate.
 3. Raskite failą kompiuteryje, spustelėkite ant jo dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite "Properties" (ypatybės). Patikrinkite, ar dydis yra 63.1 MB (66,173,356 baitai).

  Failo ypatybės

Sukurkite diską:

 1. Išskleiskite failą į kompiuterį. Išskleisti failai vadinsis MSB06-FW.BIN ir MSB06-FW.ID
 2. Įrašykite failus MSB06-FW.BIN ir MSB06-FW.ID į tuščią įrašomą CD diską. Naudojate CD diskų įrašymo programą? Pasirinkite universalaus disko formatą (UDF).
  Naudojant ISO9660 formatą diskas gali būti įrašytas neteisingai.

Perkelkite atnaujinimą į grotuvą

Iš pradžių pasiruoškite įrangą, po to perkelkite atnaujinimą į grotuvą.

Pasiruoškite įrangą:

 1. Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar jame nustatytas įvadas, prie kurio prijungtas jūsų "Blu-ray" grotuvas. (Jei grotuvas prijungtas prie HDMI 2 lizdo, kaip įvesties šaltinį pasirinkite HDMI 2.)
 2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą.
 3. Įdėkite diską į grotuvą ir uždarykite diskų dėkliuką.

Perkelkite atnaujinimą:

 1. Po to, kai diskas paleidžiamas, kompiuteryje pamatysite pranešimą Perform version update?.
 2. Pasirinkite OK nuotolinio valdymo pultu ir spauskite ENTER.
 3. Prasidės atnaujinimas.
 4. Atnaujinimo metu televizoriaus ekrane matysite pranešimą "VUP*/9". * pasikeis į 0 ir paskui vėl didės iki 9 vykstant atnaujinimui.
 5. When the message FINISH appears in the front panel display, the update is complete. Don't use or turn off the player until the update is complete.
 6. Išimkite atnaujinimo diską iš grotuvo ir grotuvą įjunkite.
 7. Patikrinkite programinės įrangos versiją. Jei versija yra M06.R.0632, programinė įranga atnaujinta sėkmingai.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant "Blu-ray" grotuvo įrangą su kompiuteriu ir disku įvyko problemų.

 • Leistuvo priekinio skydelio ekrane rodoma SYS ERR arba VUP NG.
  1. Paspauskite mygtuką POWER ir palaikykite kelias sekundes, kol leistuvas išsijungia.
  2. Dar kartą paspauskite mygtuką POWER, naujinimo procedūra bus tęsiama.
  3. Vis tiek neveikia?
   • Išimkite diską iš leistuvo.
   • Ištrinkite naujinimo failus iš kompiuterio.
   • Pabandykite dar kartą atlikti disko naujinimo procedūrą.
  4. Vis tiek neveikia? Kreipkitės į „Sony“ palaikymo tarnybą

 • Įdėjus naujinimo diską priekiniame skydelyje neparodomas pranešimas VUP.
  1. Išimkite diską iš leistuvo.
  2. Ištrinkite naujinimo failus iš kompiuterio.
  3. Pabandykite dar kartą atlikti disko naujinimo procedūrą.

 • Neišstumiamas atnaujinimo diskas.
  Atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. Išjunkite grotuvą ir atjunkite maitinimo laidą.
  2. Vėl prijunkite maitinimo laidą spausdami grotuvo mygtuką Open/Close (ne ant nuotolinio valdymo pulto).
  3. Laikykite nuspaudę mygtuką Open/Close ant grotuvo, iki kol dėkliukas atsidarys.
  4. Išimkite diską.

 • Vykstant atnaujinimui dingo elektra arba nutrūko jos tiekimas
  Įjunkite grotuvą išlaikydami atnaujinimo diską dėkle. Atnaujinimas automatiškai prasidės iš naujo.

 • UPDATA_M06R0632.ZIP atnaujinimo failo, kurį atsisiunčiau iš atnaujinimo svetainės, išskleisti nepavyksta.
  Ar sėkmingai atsisiuntėte failą? Pabandykite ištrinti ir atsisiųsti jį iš naujo dar kartą.

 • Atnaujinimas tęsiasi jau virš 30 minučių ir dar nesibaigė
  1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl prijunkite.
  2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą.
  3. Bandykite atlikti atnaujinimo iš disko procedūrą dar kartą.
   Vis tiek neveikia? Susisiekite su "Sony" klientų palaikymo tarnyba