Susiję modeliai

Ši informacija yra taikoma šiems „Blu-ray Disc“ leistuvo modeliams:

 • BDP-S280 / S380 / S383

Apie šį atsisiuntimą

Atnaujinti paprasta, o su naujausia programinės įrangos versija dar geriau išnaudosite "Blu-ray" grotuvo galimybes.

 • Pavadinimas: "Blu-ray" grotuvų įranga iki versijos M06.R.0632
 • Leidimo data: 24/12/2014
 • Privalumai ir patobulinimai:
 • Apribojimai: naudoti tik "Blu-ray" grotuvams, parduodamiems Europoje. Ne visose šalyse parduodami visi modeliai.

Jūsų programinė įranga gali būti naujausios versijos, ypač jei turite naujo modelio "Blu-ray" grotuvą. Jei versijos numeris yra M06.R.0632 ar didesnis skaičius, atnaujinti jums nereikia.

Jei nesate tikri, galite paprastai patikrinti, kokią programinės įrangos versiją turite:

 1. Įjunkite televizorių, patikrinkite, ar jis nustatytas tam įvadui, prie kurio prijungtas "Blu-ray" grotuvas, ir jei grotuvas prijungtas prie lizdo AV1, kaip įvesties šaltinį pasirinkite AV1.
 2. Įjunkite "Blu-ray" grotuvą. Jei pradedamas disko atkūrimas, spauskite STOP ir palaukite, kol pamatysite "XrossMediaBar" (XMB™) meniu.
 3. "XrossMediaBarTM" išryškinkite Setup > System Settings ir pasirinkite ENTER using nuotolinio valdymo pulto mygtukais su rodyklėmis.
 4. Išryškinkite Quick Start Mode , patikrinkite, ar jam pasirinktas nustatymas OFF. Jei yra nustatyta "ON", atnaujinti gali nepavykti.
 5. Išryškinkite System Information ir pasirinkite ENTER.
 6. Televizoriaus ekrane programinės įrangos versijos numeris rodomas taip:
  "Software Version M06.R.0632" - jei versija yra M06.R.0632 ar didesnis skaičius, jau turite naujausią programinės įrangos versiją.

"Blu-ray" grotuvo įrangą galima atnaujinti 2 paprastais būdais:

Sony Home Audio and Video : Firmware Downloads 

Rekomenduojame naudoti šį būdą, nes jis yra paprasčiausias. Paprastai jis užtrunka 15–30 minučių. Pirma nustatykite įrangą, po to atsisiųskite atnaujinimą internetu į savo „Blu-ray“ grotuvą.

Ko jums reikia:

 • „Ethernet“ laido, kuriuo jūsų „Blu-ray“ yra prijungiamas prie interneto
 • veikiančio interneto ryšio
 • suderinamo televizoriaus

Kaip užtikrinti, ar atnaujinimas vyksta sklandžiai

Atnaujinti paprastai yra labai paprasta. Kad jis suveiktų iš pirmo karto:

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes priešingu atveju galite savo „Blu-ray“ grotuvą sugadinti.
 • Neišjunkite „Blu-ray“ grotuvo ir neatjunkite nuo maitinimo šaltinio, kol vyksta atnaujinimas.
 • Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus nurodytus instrukcijose.

Nustatykite įrangą:

 • Įjunkite televizorių ir patikrinkite, ar jame nustatytas įvadas, prie kurio prijungtas jūsų „Blu-ray“ grotuvas. (Jei grotuvas prijungtas prie AV1 lizdo, kaip įvesties šaltinį pasirinkite AV1.)
 • Prijunkite LAN lizdą savo „Blu-ray“ grotuve prie interneto šaltinio „Ethernet“ laidu.
 • Įjunkite „Blu-ray“ grotuvą. (Jei grotuve yra diskas, jį išimkite.)

Gaukite atnaujinimą:

 • At the XrossMediaBar TM, select Setup > Network Update using the arrow keys on the remote control and then select ENTER.
 • The message Perform version update? on the TV.
 • Select OK using the remote control, and then press ENTER.
 • The download process starts and you see the download screen on the TV.
 • During the download, you see the message DL */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the download process.
 • When the download is complete, you see VUP on the front of the player.
 • When the update starts, you see VUP */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process.
 • When you see the message FINISH on the front of the player, the update is complete. Don’t use or turn off the player until you see this message.
 • The Blu-ray player will automatically turn off.
 • Turn the player back on.
 • Check the firmware version. If the version number is M06.R.0632, the firmware upgrade was successful.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Ką daryti, jei atnaujinant „Blu-ray“ grotuvo įrangą internetu įvyko problemų.

 • "SYS ERR" or "VUP NG" is displayed on the player front panel display.
  1. Push the player "POWER" button and keep pressing it for several seconds until the player turns off.
  2. Push again the "POWER" button and try the update procedure again.

 • Televizoriuje rodomas pranešimas „Connection status cannot be confirmed“.
  Problema gali būti tinklo ryšys.
  1. Patikrinkite, ar prijungtas LAN laidas.
  2. Tinklo nustatymuose patikrinkite, ar jūsų „Blu-ray“ grotuvas turi atskirą IP adresą. (Jei naudojate tarpinį serverį, įveskite tarpinio serverio IP adresą vietoj tarpinio serverio pagrindinio kompiuterio pavadinimo įvesties laukelyje „Proxy Server“.)
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.

 • Vykstant atnaujinimui dingo elektra arba nutrūko jos tiekimas.
  Įjunkite grotuvą ir bandykite atnaujinti dar kartą.

 • Atnaujinimas tęsiasi jau virš 30 minučių ir dar nesibaigė.
  1. Išjunkite maitinimo laidą iš lizdo ir po kelių minučių vėl prijunkite.
  2. Įjunkite „Blu-ray“ grotuvą.
  3. Bandykite atnaujinti dar kartą.
   Vis tiek neveikia? Susisiekite su „Sony“ klientų palaikymo tarnyba

Įrašančio CD-R disko naudojimas