PALAUKITE – prieš atsisiųsdami šį failą, perskaitykite skyrių „Būtini failai“.

Būtini atsisiuntimai

Jei nenurodoma kitaip, toliau pateikiamus failus reikia įdiegti PRIEŠ Sistemos programinės įrangos 2.00 versija, skirta DSC-RX100M4 (Mac), kad viskas veiktų tinkamai. Jei pateikiamas daugiau nei vienas būtinas failas, įdiekite juos šiame puslapyje nurodyta tvarka.

Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • DSC-RX100M4

Apie šį atsisiuntimą

Privalumai ir patobulinimai po ankstesnio naujinimo

 • Patobulintas valdymas naudojant vandeniui atsparų dėklą MPK-URX100A:
  1. Baltos spalvos balanso nustatymuose pridėta parinktis „Underwater Auto“ (Automatinis esant po vandeniu).
  2. Atidarius blykstės įtaisą pridedamas režimas „Flash Off“ (Blykstė išjungta).
 • Pagerinamas bendras fotoaparato veikimo stabilumas.

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Fotoaparatu dabar galima įrašyti XAVC S formatu naudojant suderinamas SDHC ir SDXC korteles
  • Įrašant filmus XAVC S formatu, reikalinga SD 10 spartos klasė arba UHS U1 arba aukštesnė spartos klasė. (Įrašant 100 MB/s ar didesne sparta, reikalinga UHS U3 spartos klasė)
  • Jei XAVC S filmai ilgą laiką įrašomi į SDHC atminties kortelę, įrašyti filmai bus padalyti į 4 GB dydžio failus. Padalytus failus galima sujungti į vieną failą naudojant „PlayMemories Home“.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Sistemos programinės įrangos 2.00 versija, skirta DSC-RX100M4 (Mac)

Failo versija

 • 2.00

Failo dydis

 • 270.4 MB (270 380 026 baitai)

Išleidimo data

 • 30/03/2017

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 2.00, naujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage 6 (6 nustatymų puslapio dalis) --> Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.


Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodytomis „Mac“ versijomis:

 • „Mac OS X“ v.10.10 – 10.11 / „macOS“ 10.12 - 10.13*

  *Svarbu:
  „macOS 10.13 - 10.15“ sistemoje prieš naujindami programinę įrangą būtinai įdiekite „DriverLoader_1015“.

  Svarbu:
  „macOS 11“ sistemoje prieš naujindami programinę įrangą būtinai įdiekite "System Software Update Helper".

Kompiuterio techninė įranga

Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:

 • Tuščia vieta standžiajame diske: 600 MB ar daugiau
 • Operatyvioji atmintinė (RAM): 512 MB arba didesnė
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.

Kita aparatinė įranga

 • Fotoaparato maitinimo šaltinis
  Visiškai įkrauta įkraunamų maitinimo elementų pakuotė NP-BX1

  Pastaba. Atnaujinti galima tik tada, kai maitinimo elemento įkrovos lygis yra (trys padalos) arba daugiau.
  Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą bateriją.

 • USB laidas pridedamas su fotoaparatu
  Pastaba. Garantijų dėl sėkmingo atnaujinimo naudojant kurį nors kitą USB kabelį nesuteikiama.

Atsisiųsti

Svarbi informacija

 • Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Atlikdami sistemos programinės įrangos naujinimą, naudokite visiškai įkrautą įkraunamų maitinimo elementų pakuotę NP-BX1.
 • Naujinant neišimkite maitinimo elemento ir neatjunkite kintamosios srovės adapterio. Jei taip padarysite, fotoaparatas gali sugesti dėl staigaus maitinimo nutrūkimo.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Sistemos programinės įrangos atnaujinimas trunka apie 15 min., todėl neleiskite kompiuteriui pereiti į miego režimą. Jei būtų įjungtas kompiuterio miego režimas ir naujinimo procesas būtų sutrikdytas, naujinti reikėtų iš naujo.
 • Fotoaparato nejunkite prie jokio kito įrenginio, tik prie savo kompiuterio.

Kaip atsisiųsti naujinį

 1. Įsitikinkite, kad esate prisijungęs kaip administratoriaus teises turintis vartotojas.
 2. Perskaitę atsakomybės neprisiėmimą spustelėkite žemiau esantį mygtuką [Download] (Atsisiųsti).
 3. Bus pradėtas [Update_DSCRX100M4V200.dmg] failo atsisiuntimas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuteryje.

Install

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_DSCRX100M4V200.dmg] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Išplečiamas [Update_DSCRX100M4V200].
 4. Dukart spustelėkite piktogramą.
 5. Kad atsisiųstumėte branduolio plėtinį, pranešimas ragina jus leisti programai atlikti pakeitimus. Įveskite administracinės paskyros slaptažodį. 6. Paleidžiama programa „System Software Updater“. 7. Įjunkite fotoaparatą.
 8. Laikydamiesi programos „System Software Updater“ lange pateiktų instrukcijų, fotoaparato ekrane pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage 3 (3 nustatymų puslapio dalis) --> USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinktas režimas Mass Storage (didelės talpos saugykla).
  Jei pasirinktas kitas nei Mass Storage (Didelės talpos atmintis) režimas, pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 9. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB laidą.
  Pastaba. Jei kompiuteris fotoaparato neaptinka, kompiuterio ekrane parodomas pranešimas „Could not find the camera for this update.“ (Nepavyko rasti fotoaparato šiam naujinimui). Jeigu taip atsitiks, pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus.
  1. Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  2. Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.

  Kartais, kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio naudojant USB kabelį, kompiuterio ekrane gali atsirasti pranešimas, raginantis iš naujo paleisti kompiuterį. Tokiu atveju iš fotoaparato išimkite maitinimo elementų pakuotę arba atjunkite kintamosios srovės adapterį, iš naujo paleiskite kompiuterį ir vykdykite veiksmus nuo „2. Paleiskite „System Software Updater“.

 10. Patvirtinę fotoaparato LCD monitoriuje spustelėkite „Next“ (toliau). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodomos ekrano apatinėje dalyje, kairėje. Pastaba. Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 2.00 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Šiuo atveju sustabdykite USB ryšį ir spustelėkite „Finish“ (baigti), išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įstatykite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.
 11. Įsitikinę, kad [Current version] (dabartinė versija) yra „Ver.1.30“ arba ankstesnė, spustelėkite [Next] (toliau).
 12. Fotoaparatas automatiškai nustatytas iš naujo.

  Rodomas toliau pateiktas ekranas.

  Pastaba. Įkėlimo piktograma gali būti nerodoma – tai priklauso nuo naudojamos OS versijos.
 13. Pradėkite atnaujinimą
  Automatiškai nustačius iš naujo, rodomas toliau pateiktas ekranas ir pradedamas naujinimas. Atnaujinant rodoma eigos juosta (apytiksliai 15 min.).
  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.
 14. Užbaikite naujinimą
  Baigus naujinti parodomas toliau pateiktas ekrano vaizdas. Be to, fotoaparatas automatiškai paleidžiamas iš naujo, o šis procesas gali trukti kelias minutes. Palaukite, kol fotoaparato LCD ekrane pasirodys toks pat vaizdas, kaip prieš pradedant programinės įrangos naujinimą. Kai parodomas toks ekrano vaizdas, paspauskite mygtuką [Finish] (Baigti) ir atjunkite USB laidą.


  Pastaba. Jei paleidus iš naujo rodomas perspėjimas dėl duomenų atkūrimo, palaukite, kol šis perspėjimas išnyks. Tai nėra gedimas.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar įrenginio sistemos programinės įrangos versija yra 2.00.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup subpage 6 (6 nustatymų puslapio dalis) --> Version (Versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.