Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:
 • DSC-RX100M5

Apie šį atsisiuntimą

Privalumai ir patobulinimai po ankstesnio naujinimo

 • Patobulintas valdymas naudojant vandeniui atsparų dėklą MPK-URX100A:
  1. Baltos spalvos balanso nustatymuose pridėta parinktis „Underwater Auto“ (Automatinis esant po vandeniu).
  2. Atidarius blykstės įtaisą pridedamas režimas „Flash Off“ (Blykstė išjungta).
 • Pagerinamas bendras fotoaparato veikimo stabilumas.

Ankstesni privalumai ir patobulinimai

 • Pašalinami požymiai, kai pasirinkus toliau nurodytus nustatymus įrenginys neįsijungia. ([Quality: RAW&JPEG] & [Soft Skin Effect: ON] & [Face Detect.: ON])
 • Pagerinamas bendras fotoaparato veikimo stabilumas.

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Sistemos programinės įrangos 2.00 versija, skirta DSC-RX100M5 (Windows)

Failo versija

 • 2.00

Failo dydis

 • 243 MB (255 581 936 baitai)

Išleidimo data

 • 30/03/2017

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją

Vykdykite toliau pateikiamus nurodymus ir patikrinkite sistemos programinės įrangos versiją. Jei sistemos programinės įrangos versija yra 2.00, naujinti nereikia.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage 6 (6 nustatymų puslapio dalis) --> Version (versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.


Sistemos reikalavimai

Operacinė sistema


Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su dažniausiai naudojamomis „Microsoft Windows“ versijomis:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Kompiuterio aparatinė įranga


Naujausia sistemos programinės įrangos atnaujinimo versija yra suderinama su toliau nurodyta technine įranga:
 • Tuščia vieta standžiajame diske: 500 MB ar daugiau
 • RAM: 512 MB ar daugiau
  Pastaba. Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Kameros maitinimo šaltinis
  • Visiškai įkrautų baterijų pakuotė NP-BX1
   Pastaba: Atnaujinti galima tik tada, kai likęs baterijos lygis yra (trys padalos) arba daugiau. Rekomenduojame naudoti visiškai įkrautą bateriją.
 • USB laidas parduodamas su kamera

  Pastaba: Naudojant bet kokį kitą USB laidą nėra garantijų, kad atnaujinimas veiks.

Atsisiųsti

Svarbi informacija

 • Prieš atnaujindami sistemos programinę įrangą išjunkite visas kitas programas.
 • Atlikdami sistemos programinės įrangos naujinimą, naudokite visiškai įkrautą įkraunamų maitinimo elementų pakuotę NP-BX1.
 • Naujinant neišimkite maitinimo elemento ir neatjunkite kintamosios srovės adapterio. Jei taip padarysite, fotoaparatas gali sugesti dėl staigaus maitinimo nutrūkimo.
 • Iš anksto išimkite atminties kortelę iš fotoaparato.
 • Sistemos programinės įrangos atnaujinimas trunka apie 15 min., todėl neleiskite kompiuteriui pereiti į miego režimą. Jei būtų įjungtas kompiuterio miego režimas ir naujinimo procesas būtų sutrikdytas, naujinti reikėtų iš naujo.

Kaip atsisiųsti naujinį

 1. Įsitikinkite, kad esate užsiregistravęs kaip vartotojas administratoriaus teisėmis.
 2. Puslapio apačioje perskaitykite pareiškimą ir sutikite su jo nuostatomis bei sąlygomis paspausdami žymimąjį langelį. Tada spustelėkite mygtuką Download (atsisiųsti).
 3. Bus pradėtas siųsti [Update_DSCRX100M5V200.exe] failas.
 4. Išsaugokite failą savo kompiuterio darbalaukyje (rekomenduojama).

  Jei naudojate „Windows 8.1“ arba „Windows 10“;

  Pagal pradinius „Internet Explorer“ nustatymus atnaujinimo failas bus išsaugotas [Downloads] (Atsisiuntimai) aplanke. Spustelėkite [Desktop] (darbalaukis) plytelę pradžios ekrane ir naudodami failų naršyklę raskite atsisiųstą failą aplanke [Downloads] (atsisiuntimai).

Install

1 veiksmas. Paleiskite naujinimo priemonę

 1. Uždarykite visas tuo metu kompiuteryje veikiančias programas.
 2. Du kartus spustelėkite atsisiųstą [Update_DSCRX100M5V200.exe] failą. - Šiuo metu nejunkite fotoaparato.
 3. Paleidžiama programa „System Software Updater“. 4. Įjunkite fotoaparatą.
 5. Laikydamiesi programos „System Software Updater“ lange pateiktų instrukcijų, fotoaparato ekrane pasirinkite Menu (meniu) --> Setup subpage 4 (4 nustatymų puslapio dalis) --> USB Connection (USB jungtis) ir patikrinkite, ar pasirinktas režimas Mass Storage (didelės talpos saugykla).
  Jei pasirinktas kitas nei Mass Storage (Didelės talpos atmintis) režimas, pasirinkite Mass Storage (Didelės talpos atmintis). 6. Prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio naudodami pateiktą USB laidą. USB režimas pasirodo kameros LCD ekrane.
  Pastaba. Kai fotoaparatas yra prijungtas prie kompiuterio, išsijungia fotoaparato LCD ekranas. Pereikite prie kito žingsnio.
  Jei fotoaparato LCD ekranas neišsijungia, pabandykite vieną iš toliau nurodytų būdų.
  • Atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį.
  • Jeigu kompiuteryje yra daug USB jungčių, pabandykite prijungti prie kitos.
  Kartais, kai fotoaparatas prijungtas prie kompiuterio naudojant USB kabelį, kompiuterio ekrane gali atsirasti pranešimas, raginantis iš naujo paleisti kompiuterį. Tokiu atveju iš fotoaparato išimkite maitinimo elementų pakuotę arba atjunkite kintamosios srovės adapterį, iš naujo paleiskite kompiuterį ir vykdykite veiksmus nuo „2. Programos „System Software Updater“ paleidimas“.
 7. Patvirtinę fotoaparato LCD monitoriuje spustelėkite [Next] (toliau). Dabartinė versija ir atnaujinta versija bus rodomos ekrano apatinėje dalyje, kairėje. Įsitikinę, kad turima programinės įrangos versija yra „Ver.1.01“ arba ankstesnė, spustelėkite „Toliau“. Jei esama sistemos programinės įrangos versija yra 2.00 arba naujesnė, atnaujinti nereikia. Tokiu atveju nutraukite USB ryšį ir spustelėkite [Finish] (baigti). Išjunkite fotoaparatą, išimkite maitinimo elementų pakuotę ir (arba) kintamosios srovės adapterį, iš naujo įdėkite maitinimo elementą arba prijunkite kintamosios srovės adapterį ir įjunkite fotoaparatą.

  Reikia atnaujinti


  Atnaujinti nereikia


 8. Spustelėkite Next (toliau). Parodomas toliau pateiktas ekranas.

 9. Po automatinio nustatymo iš naujo bus parodytas toliau pateikiamas ekranas.
  Atnaujinant rodoma eigos juosta (apytiksliai 5 min.).

  Pastaba. Vykstant atnaujinimo procesui, niekada neišjunkite fotoaparato arba neatjunkite USB laido.
 10. Baigus naujinti parodomas toliau pateiktas ekrano vaizdas. Be to, fotoaparatas automatiškai paleidžiamas iš naujo, o šis procesas gali trukti kelias minutes. Palaukite, kol fotoaparato LCD ekrane pasirodys toks pat vaizdas, kaip prieš pradedant programinės įrangos naujinimą.
  Kai parodomas toks ekrano vaizdas, paspauskite mygtuką [Finish] (Baigti) ir atjunkite USB laidą.

  Jei paleidus iš naujo rodomas perspėjimas dėl duomenų atkūrimo, palaukite, kol šis perspėjimas išnyks. Tai nėra gedimas.

2 veiksmas. Patikrinkite, ar įrenginio sistemos programinės įrangos versija yra 2.00.

 1. Fotoaparate pasirinkite Menu (Meniu) --> Setup subpage 6 (6 nustatymų puslapio dalis) --> Version (Versija).
 2. Sistemos programinės įrangos versija yra nurodyta, kaip pavaizduota toliau.