Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Būtini atsisiuntimai

Prieš atsisiųsdami failą perskaitykite šį skyrių.

Į naujai sukurtą aplanką jūsų kompiuteryje reikia atsisiųsti failą „HAPMusicTransfer_13009060.exe.
Įsitikinkite, kad šiame aplanke yra tik atsisiųstasis failas.

Apie šį atsisiuntimą

Pranašumai ir patobulinimai

„HAP Music Transfer for Windows“ – tai programa, kuria kompiuteryje saugomi muzikos failai perkeliami į „HDD Audio Player“.

 • Setup Console (Sąrankos valdymo pulte) pridedami mygtukai Explorer HAP (Naršyklės HAP) ir Help (Pagalba)
 • Patobulintas failų perdavimas į įrenginį

Sistemos reikalavimai

Operacinės sistemos

 • „Windows 10“
 • „Windows 8.1“

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • HAPMusicTransfer_13009060, skirta HAPS1

Failo versija

 • 1.30

Failo dydis

 • 5.58 MB

Išleidimo data

 • 24-11-2015

Parengiamieji veiksmai

Svarbios pastabos

 • Diegdami šį failą įsitikinkite, kad esate prisijungę administratoriaus teisėmis arba kaip naudotojas su administravimo teisėmis.
 • Kad jokia kita programa netrukdytų diegimui, išsaugokite visus darbus ir uždarykite visas kitas programas. Prieš tęsiant užduočių juostoje turi nelikti programų.
 • Rekomenduojame atsispausdinti šias instrukcijas, kad diegimo metu galėtumėte jomis pasinaudoti.

Atsisiuntimas ir diegimas

Sistemos reikalavimai

Programinė įranga turi būti diegiama toliau nurodytus sistemos reikalavimus atitinkančiuose kompiuteriuose.

Pastaba. Šios programinės įrangos nepalaiko kompiuteriai su naujovinta operacine sistema ar kelių operacinių sistemų aplinka.

 • Viena iš toliau nurodytų „Microsoft Windows“ operacinių sistemų:
  • „Windows 10“
  • „Windows 8.1“
 • Ekrano raiška: 1024 x 768 ar didesnė
  Pastaba. Ši programinė įranga gali veikti ne visuose kompiuteriuose, net jei jie atitinka anksčiau nurodytus sistemos reikalavimus. Be to, nepalaikomos tokios sistemos:
  • Savadarbiai kompiuteriai ir operacinės sistemos
  • Atnaujintos operacinės sistemos
  • Aplinkos, kuriose yra kelios operacinės sistemos
  • Aplinkos, kuriose veikia keli monitoriai

Atsisiuntimo ir diegimo instrukcijos

Procedūra buvo pakeista saugumo lygiui padidinti.

 1. Į kompiuteryje naujai sukurtą laikiną aplanką (šio katalogo pavadinimą užsirašykite) atsisiųskite failą „HAPMusicTransfer_13009060.exe“.
 2. Eikite į katalogą, į kurį atsisiuntėte failą. Įsitikinkite, kad šiame aplanke yra tik atsisiųstasis failas. Dukart spustelėkite failą „HAPMusicTransfer_13009060.exe“.
 3. Jei parodomas vartotojo paskyros valdymo ekranas, spustelėkite Taip arba Tęsti.
 4. Ekrane Welcome to the InstallShield Wizard for HAP Music Transfer (Sveiki! Čia „HAP Music Transfer“ skirtas „InstallShield“ vedlys) spustelėkite Next (Toliau).
 5. Dialogo lange License Agreement (Licencijos sutartis) perskaitykite sutartį ir, jei sutinkate, pasirinkite I accept the terms of the license agreement (Sutinku su licencijos sutarties sąlygomis), tada norėdami tęsti spustelėkite Next (Toliau).
 6. Ekrane Select Type (Rinktis tipą) pasirinkite Complete (Išsamus) ir spustelėkite Next (Toliau).
  Pastaba. Jei norite pakeisti diegimo paskirties vietą, pasirinkite Custom (Pasirinktinis) ir spustelėkite Next (Toliau).
 7. Ekrane Ready to Install the Program (Pasirengta diegti programą) spustelėkite Install (Diegti).
 8. Ekrane Setup Status (Sąrankos būsena) rodoma diegimo eiga. Palaukite, kol bus baigta diegti.
 9. Ekrane InstallShield Wizard Complete („InstallShield“ vedlys baigtas) spustelėkite Finish (Baigti), kad diegimo programą išjungtumėte.

  Pastaba. Jei pažymėsite Yes, I want to launch HAP Music Transfer now (Taip, paleisti „HAP Music Transfer“ dabar), išjungus bus paleista „HAP Music Transfer“ programa.

„HAP Music Transfer for Windows“ diegimas baigtas.