Susiję modeliai

Ši informacija taikoma šiems modeliams:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

SVARBU. Šis failas yra skirtas naudoti tik su nurodytais modeliais. Kai kurie modeliai parduodami ne visose šalyse.

Apie šį atsisiuntimą

Privalumai ir patobulinimai

 • Pagerina kai kurių „TuneIn“ stočių atkūrimo kokybę
  Pastabos.
  • Jei naudojate HDD Audio Remote programą, tą programą taip pat turėsite atnaujinti.
  • Naujausia HDD Audio Remote programos versija nepalaiko „Android“ 3 (ar ankstesnės) arba „iOS“ 8 (ar ankstesnės) operacinės sistemos.

[+] Ankstesni privalumai ir patobulinimai

Failo informacija

Failo pavadinimas

 • Aparatinės įrangos atnaujinimas "19404R", skirtas HAP-S1 / HAP-Z1ES

Failo versija

 • Versija 19404R

Failo dydis

 • 74 MB (77 776 256 bait.)

Išleidimo data

 • 14-01-2021

Parengiamieji veiksmai

Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją

Jūsų programinė aparatinė įranga jau atnaujinta. Jei naudojate 19404R arba naujesnę versiją, atnaujinti nereikia.

Jei nesate tikri, galite lengvai patikrinti, kokią programinės aparatinės įrangos versiją turite.

 1. Įjunkite leistuvą
 2. Ant leistuvo paspauskite HOME ir prieš tęsdami palaukite, kol LCD ekrane bus parodytas pradžios meniu
 3. Pradžios meniu pažymėkite Nustatymai, tada diapazono ratuku pasirinkite ENTER
 4. Nustatymų meniu pažymėkite Sistemos nustatymai, tada diapazono ratuku pasirinkite ENTER
 5. Pažymėkite Sistemos informacija ir pasirinkite ENTER
 6. LCD ekrane rodomas programinės įrangos versijos numeris atrodo taip:
  „Programinės įrangos versija 19404R“ – jei naudojate 19404R arba naujesnę versiją, jūs jau naudojate naujausią programinę aparatinę įrangą

Ko reikia?

 • eterneto laido, kad galėtumėte prijungti leistuvą prie interneto laidinio LAN ryšio atveju
 • veikiančio interneto ryšio

Svarbi informacija

Naujinimas paprastai vyksta sklandžiai. Toliau nurodyta, kaip užtikrinti sėkmę iš pirmo karto.

 • Atidžiai perskaitykite instrukcijas, kitaip galite sugadinti leistuvą
 • Kol naujinama, neišjunkite leistuvo ir neatjunkite jo nuo maitinimo šaltinio
 • Nespauskite jokių mygtukų, išskyrus tuos, kurie nurodyti instrukcijose

Atsisiųsti ir įdiegti

Paruoškite įrangą

 1. Eterneto laidu arba „Wi-Fi“ ryšiu prijunkite leistuvą prie interneto
 2. Įjunkite leistuvą

Gaukite naujinį.

 1. Paspauskite HOME ir prieš tęsdami palaukite, kol LCD ekrane bus parodytas pradžios meniu
 2. Pradžios meniu pažymėkite Nustatymai, tada diapazono ratuku pasirinkite ENTER
 3. Nustatymų meniu pažymėkite Tinklo naujinimas, tada diapazono ratuku pasirinkite ENTER
 4. LCD ekrane rodomas pranešimas „Atnaujinti versiją?“
 5. Pasirinkite OK ir paspauskite ENTER
 6. Pradedamas atsisiuntimo procesas, o LCD ekrane rodomas atsisiuntimo ekranas
 7. Pasibaigus atsisiuntimui pradedamas atnaujinimas, o LCD ekrane rodomas naujinimo ekranas
 8. Pasibaigus naujinimui leistuvas automatiškai paleidžiamas iš naujo. Nenaudokite ir neišjunkite leistuvo, kol nepasibaigė atnaujinimas
 9. Patikrinkite programinės aparatinės įrangos versiją. Jei versijos numeris yra 19404R, programinė aparatinė įranga atnaujinta sėkmingai

Klausimai ir atsakymai

Galima problema naujinant

Ką daryti, jei internetu atnaujinant leistuvo programinę aparatinę įrangą iškyla problemų.

LCD ekrane rodomas pranešimas „Nepavyko prisijungti prie serverio“.
Gali būti, kad yra problemų su tinklo ryšiu.

 1. Jei naudojate laidinį LAN ryšį, patikrinkite, ar LAN laidas yra prijungtas
 2. Tinklo nustatymuose patikrinkite, ar patvirtinote, kad leistuvui suteiktas atskiras IP adresas
 3. Pabandykite naujinti dar kartą

Naujinant buvo išjungtas maitinimas.
Įjunkite leistuvą ir pabandykite atnaujinti dar kartą

Atsisiuntimo procesas (6 žingsnis „Gauti naujinį“) trunka daugiau nei 60 min. ir dar nesibaigė.
Atšaukite tinklo naujinimą, o tada patikrinkite tinklo ryšį.

Atnaujinimo procesas (7 žingsnis „Gauti naujinį“) trunka daugiau nei 60 min. ir dar nesibaigė.

 1. Atjunkite nuo lizdo kintamosios srovės maitinimo laidą ir po kelių minučių vėl jį prijunkite.
 2. Įjunkite leistuvą
 3. Pabandykite naujinti dar kartą

Duomenų bazės atnaujinimo procesas sustojo ir buvo parodytas nesėkmės pranešimas.
Išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą. Duomenų bazės atnaujinimo procesas pradedamas iš naujo.