„Android TV™“ programinės įrangos naujinimo informacija – 2020 m. ruduo

  „Android TV“ modeliui skirtas svarbus programinės įrangos naujinimas yra suplanuotas ruduo 2020 m. Šiame straipsnyje paaiškinamos naujos ir patobulintos funkcijos bei kiti šiuo naujinimu atliekami pakeitimai. Atminkite, kad kai kurios funkcijos jau gali būti tam tikruose 2020 m. televizorių modeliuose.

  Kai būsite pasirengę naujinti televizoriaus programinę įrangą, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką HELP (Žinynas), tada pasirinkite System software update (Sistemos programinės įrangos atnaujinimas).
  Programinės įrangos atnaujinimas pristatomas etapais, todėl kol kas jis gali būti nesiūlomas jūsų televizoriui.

  Jei esate įjungę funkciją Automatically check for update (Automatiškai ieškoti naujinių), pranešimą apie televizoriaus naujinimą gausite automatiškai, kai tik programinės įrangos naujinys bus pasiekiamas.

  Funkcijos ir pakeitimai

  Naujos funkcijos
  Patobulintos funkcijos
  Kiti pakeitimai

  Susiję gaminiai

  Tikslinių modelių sąrašas

  Naujos funkcijos

  • Rodyti balso komandų patarimus

  Balso komandų patarimai bus rodomi televizoriaus ekrane pasakius “Ok Google, Voice hints” („OK Google“, Balso patarimai) (tik modeliuose su integruotuoju mikrofonu) arba pasakius “Voice hints” (Balso patarimai) į nuotolinio valdymo pulto mikrofoną.
  Naudojantis šiais patarimais bus lengviau suprasti, kokią komandą reikėtų pasakyti norint atlikti televizoriuje kokį nors veiksmą.

  *Galimos kalbos (2020 m. lapkričio 1 d. duomenimis)

  • Įvesties meniu / greituosiuose nustatymuose / TV meniu palaikomos balso komandos

  Dabar šiuo meniu galite valdyti balsu pasakydami (kai televizoriuje yra integruotas mikrofonas):

  • Ok Google, Input menu” („OK Google“, Įvesties meniu),
  • Ok Google, Quick Settings” („OK Google“, greitieji nustatymai) ir
  • „Ok Google“, TV menu („OK Google“, TV meniu)


  Meniu, kuriuos galima valdyti balsu, yra pažymėti balso piktograma, kai parodyta toliau.

  Balso piktogramos greitųjų nustatymų ekrane

  *Galimos kalbos (2020 m. lapkričio 1 d. duomenimis)

  • Galimybė balsu ieškoti įrašyto turinio

  Norimo žiūrėti turinio galite balsu ieškoti Recorded Title List (Įrašytų antraščių sąraše) pasakydami “Ok Google, Recorded Title list” („OK Google“, Įrašytų antraščių sąrašas), jei televizoriuje yra integruotas mikrofonas.
  Pavyzdžiui, balsu iškvietę Recorded Title list (Įrašytų antraščių sąrašą) pasakykite “Entertainment” (Pramogos), tada ˜– “3rd” (3-ias), kad būtų paleista trečia programa iš žanro Entertainment (Pramogos).
  Meniu, kuriuos galima valdyti balsu, yra pažymėti balso piktograma, kai parodyta toliau.

  Balso piktogramos įrašytų antraščių sąrašo ekrane

  *Galimos kalbos (2020 m. lapkričio 1 d. duomenimis)

  • Palaikoma „Apple TV“ programa

  Naudodamiesi televizoriuje įdiegta „Apple TV“ programa galite pasiekti „Apple TV+“ ir geriausius „Apple TV“ kanalus, taip pat galite įsigyti arba išsinuomoti daugiau nei 100 000 filmų ir televizijos laidų. „Apple TV+“ galite prenumeruoti televizoriuje įdiegtoje „Apple TV“ programoje, „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „Mac“ įrenginiuose arba tv.apple.com.
  *„Apple“, „Apple TV“, „iPhone“, „iPad“, „iPod touch“ ir „Mac“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.

  Atgal į viršų

  Patobulintos funkcijos

  • Nesudėtingi prijungtų įrenginių nustatymai

  Jei prie įjungto televizoriaus prijungsite įrenginį, įrenginys bus aptiktas ir televizoriaus ekrane bus parodytas pranešimas. Čia galite pasinaudoti sąrankos vedikliu ir lengvai sukonfigūruoti reikiamus nustatymus. Naudojant „PlayStation®4“, nustatymai HDMI signal format (HDMI signalo formatas) ir Picture mode (Vaizdo režimas) bus pasirinkti automatiškai.

  • Patobulintas HDMI įrenginių rodymas įvesties meniu

  Atnaujinus bus rodomos tik prijungtų įrenginių HDMI įvestys. (Išskyrus garso sistemas)
  Įvesties meniu ekranas

  1. Prieš naujinant
  2. Atnaujinus
  • Pagerintas naudojimasis HDMI prijungtais įrenginiais

  Prijungus HDMI-CEC palaikantį įrenginį valdymo meniu galima įjungti spaudžiant mygtuką DISPLAY*.
  (Info) mygtukas
  Taip galite tinkinti meniu ir pašalinti retai naudojamas parinktis.

  • Automatinis elementų pridėjimas įvesties meniu / greituosiuose nustatymuose

  Atsižvelgiant į naudojimo dažnį dažniausiai naudojamos programos automatiškai pridedamos „Input menu“ (Įvesties meniu), o dažnai naudojami nustatymai automatiškai pridedami prie Quick Settings (Greitieji nustatymai).

  • Greituosiuose nustatymuose pridėta pritaikymo neįgaliesiems nuorodos funkcija

  Prie meniu Quick Settings (Greitieji nustatymai) pridėtos TalkBack, Text magnification (Teksto didinimo) ir Screen reader (Ekrano skaitytuvo) nuorodos, kad būtų galima tiesiogiai įjungti ar išjungti šiuos nustatymus.

  • Vaizdo nustatymo naudotojo sąsaja papildyta aprašymais ir grafika

  Picture“ (Vaizdas) nustatymų naudotojo sąsaja pakeista taip, kad kiekvienas nustatymo elementas būtų pateikiamas su galimų parinkčių vaizdais.

  • Patobulinta tėvų kontrolė

  Galite apriboti programų ir televizoriaus naudojimo laiką. (Screen time)
  (Įrenginio naudojimo laikas) Tėvai gali nustatyti laiko intervalą ir trukmę, todėl gali saugiai kontroliuoti vaikų vaizdo žiūrėjimo ir žaidimų laiką’.

  Kaip naudotis „Parental controls“ (Tėvų kontrolė):

  Paspauskite mygtuką HOME, tada pasirinkite Settings (Nustatymai) → Device Preferences (Įrenginio nuostatos) → Parental controls→ (Tėvų kontrolė) Channels & External inputs (Kanalai ir išorinės įvestys), Apps (Programos) arba Screen time (Įrenginio naudojimo laikas).

  • Patobulinta naudotojo sąsaja kanalų nustatymams

  Pasikeitė kanalų sąrankos naudotojo sąsaja, todėl dabar lengviau sukonfigūruoti reikiamus nustatymus žiūrint į ekraną.

  • Patobulintas TV meniu / vadovas

  Jei nuotolinio valdymo pulte paspausite mygtuką TV, kad būtų parodytas transliuojamų kanalų sąrašas, spausdami mygtuką (aukštyn) galėsite peržiūrėti išsamią informaciją apie dabartinę ir kitą TV programą.
  Be to, TV menu (TV meniu) ir Guide (Vadove) pridėti tokie žanrai kaip Entertainment (Pramogos), kad galėtumėte greičiau surasti norimą žiūrėti programą.

  • Patobulinta įrašytų antraščių sąrašo naudotojo sąsaja

  Dabar daug lengviau naudotis Recorded Title List (Įrašytų antraščių sąrašu). Pavyzdžiui, viename aplanke galite peržiūrėti vienos TV programos serijas.

  • Patobulintas pranešimų meniu

  Kai senka nuotolinio valdymo pulto baterijos, pranešimų meniu jums bus parodytas pranešimas.(Išskyrus AF9, ZF9 serijas)
  Be to, gausite pranešimą, kai USB HDD liks mažai laisvos vietos.

  Atgal į viršų

  Kiti pakeitimai

  • Pasaulinis kalbos nustatymų standartizavimas

  Kalbos nustatymai buvo standartizuoti visame pasaulyje taip pat, kaip išmaniuosiuose telefonuose. Kadangi kalbos nustatymas taikomas paieškai balsu bei televizoriaus ekrane rodomai naudotojo sąsajos kalbai, dabar televizoriumi visiems bus lengviau naudotis.

  • Pakeistas žinyno ekranas

  Pasikeitė Help (Žinyno) ekrano dizainas, kuris parodomas paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką HELP (Žinynas).

  • Nustatymo pavadinimas Kabelinės / palydovinės televizijos priedėlio sąranka pakeistas į Televizijos priedėlio sąranka

  Pasirinktas lengviau suprantamas nustatymo pavadinimas.

  • Galimybė TV priedėlį valdyti pridedamu televizoriaus nuotolinio valdymo pultu (Vokietijoje, Nyderlanduose, Belgijoje, Rusijoje)

  Parinktis „TV box setup“ (Televizijos priedėlio sąranka) pridėta meniu Settings (Nustatymai), einant į Watching TV (Televizoriaus žiūrėjimas) → External inputs (Išorinės įvestys).
  Pasirinkę „TV box setup“ (Televizijos priedėlio sąranka) televizijos priedėlį galėsite valdyti pridedamu televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
  Be to, televizijos imtuvo programas dabar galima peržiūrėti pasirinkus „TV menu“ (Telev. meniu) ir „Guide“.

  • „YouView“ dabar tapo programa (Jungtinė Karalystė)

  Jei norite naudotis „YouView“ programa, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką TV arba televizoriaus pradžios meniu pasirinkite LIVE TV & CATCHUP.
  Jei esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros, galite naudotis naujausiomis „YouView“ funkcijomis.

  Atgal į viršų