Straipsnio ID : 00246205 / Pastarąjį kartą koreguota : 03/11/2020

Kad jūsų pretenzija būtų galiojanti, reikalinga rankoje laikomo produkto nuotrauka

  Siekiant įsitikinti, kad jūsų pretenzija yra galiojanti, mums reikia gaminio lipduko nuotraukos, kurioje jūs laikote gaminį rankoje.

  Instrukcijos:

  • nuotrauką užfiksuokite gaminį laikydami rankoje taip, kad būtų aiškiai matomas visas serijos numerio lipdukas. Ranka taip pat turi būti matoma.
  • Įsitikinkite, kad lipdukas su serijos numeriu ir modelio pavadinimu matosi.  Prijungus objektyvą, jei serijos numerio ir modelio pavadinimo nepavyksta sutalpinti vienoje nuotraukoje, atsiųskite dvi atskiras nuotraukas, nes pretenzijai pateikti būtini abu šie dalykai. Kurdami pretenziją asmeninių duomenų lape įkelkite nuotrauką su visu serijos numeriu. Norėdami mums atsiųsti antrą nuotrauką su modelio pavadinimu, atsakykite į registracijos patvirtinimo el. laišką, kurį gausite pateikę pretenziją ir čia pridėkite papildomą nuotrauką.
  • Darydami gaminio lipduko (-ų) nuotrauką pasirūpinkite, kad:
   • ji būtų nesusiliejusi,
   • užfiksuota esant geram apšvietimui,
   • taip pat nuotraukoje turi būti matoma jūsų ranka
   • ir visas lipdukas.

  Pavyzdžiai

  1 pavyzdys

   

  2 pavyzdys

   

  Tokia nuotrauka bus atmesta: