Straipsnio ID : 00234509 / Pastarąjį kartą koreguota : 19/10/2021

[360] Ausų formos analizavimas („360 Reality Audio“)

  Atlikę ausų formos analizę „Headphones Connect“ programoje galite mėgautis natūralesniu ir tikroviškesniu garsu. 
  Tai galite padaryti atlikdami „360 Reality Audio“ sąranką. 

  Dėmesio: Ausis analizuoti galite tik naudodami suderinamus „Sony“ gaminius.

  Kaip analizuoti ausų formą

  1. Paleiskite „Headphones Connect“ programą ir prijunkite „Bluetooth“ ausines.
  2. Pasirinkite „360 Reality Audio“ sąranka- Analizuoti ausų formą- ANALIZUOTI.

    
  3. Kai parodomas pranešimas [Analizuoti ausų formą], pasirinkite TOLIAU.


    
  4. Perskaitykite parodytą pranešimą ir pasirinkite Gerai.
    
  5. Kai parodomas pranešimas [Fiksuoti kairiosios ausies nuotrauką], pasirinkite FIKSUOTI NUOTRAUKĄ.


   Dėmesio: Kai parodomas prieigos prie programos patvirtinimo ekranas, pasirinkite [LEISTI].
  6. Kai parodomas pranešimas [Kitame ekrane bus pateikiami nurodymai balsu], pasirinkite [Gerai].
  7. Nuotrauką būtinai užfiksuokite taip, kad jūsų veido priekinė dalis būtų programoje rodomame rėmelyje.
  8. Pasukite kaklą į dešinę ir užfiksuokite nuotrauką, kad kairioji veido pusė būtų tiksliai programoje rodomame rėmelyje.
  9. Kai parodomas pranešimas [Kairioji ausis sėkmingai užfiksuota], pasirinkite [TOLIAU].
  10. Nuotrauką būtinai užfiksuokite taip, kad jūsų veido priekinė dalis būtų programoje rodomame rėmelyje.
  11. Pasukite kaklą į kairę ir užfiksuokite nuotrauką, kad dešinioji veido pusė būtų tiksliai programoje rodomame rėmelyje. 
  12. Kai parodomas pranešimas [Dešinioji ausis sėkmingai užfiksuota], pasirinkite [PRADĖTI].

  Kai parodomas pranešimas [atlikta], vadinasi, analizavimas baigtas.
  Baigę ausų analizavimą kitame žingsnyje paleiskite funkciją [Optimizuoti programas]
  Dėl išsamesnės informacijos žr. Kaip optimizuoti programas („360 Reality Audio“)