Straipsnio ID : 00223462 / Pastarąjį kartą koreguota : 23/01/2020

[Išspręsta] Namų kino sistemos garso problemos dėl garso grįžties kanalo (ARC) „Sony“ televizoriuose su „Android“ (2016–2018 m. modeliuose) atnaujinus į „Android™ 8.0 Oreo™“

  Džiaugiamės galėdami pranešti, kad ši problema jau išspręsta. Jei esate įdiegę programinę aparatinę įrangą v6.5830 („Android 8.0 Oreo“), atsisiųskite naujausią jūsų televizoriui skirtą programinę aparatinę įrangą:

  Jei ketinate naujinti versiją į „Oreo“ pirmą kartą, naujausia programinė aparatinė įranga suteiks daugybę patobulinimų. Jei norite peržiūrėti visas funkcijas ir privalumus arba atsisiųsti šią programinę aparatinę įrangą, apsilankykite savo televizoriaus puslapyje.

  Dėkojame už kantrybę ir atsiprašome už sukeltus nepatogumus.

   


  Garso grįžties kanalo (ARC) namų kino sistemos garso atkūrimo problemos, su kuriomis susiduria „Sony“ televizoriai su „Android“ (2016–2018 m. modeliai) atnaujinus „Android™ 8.0 Oreo™“

  Mes žinome, kad jūs galite susidurti su problemomis, kuomet ARC prievadu prijungtas pailgasis garsiakalbis, A/V imtuvas arba namų kino sistema neatkuria garso, kai įjungiate budėjimo režimu veikusį televizorių.

  Šiuo metu mūsų inžinieriai kruopščiai tiria priežastį. Jei norite gauti naujausią informaciją, reguliariai lankykitės šiame puslapyje arba įtraukite jį į adresyno įrašus.

  Kol kas rekomenduojame atlikti veiksmus toliau nurodyta sunumeruota tvarka. Jei problema (-os) išlieka, rekomenduojame pasinaudoti kitu sąraše nurodytu patarimu.

  PASTABA. Prieš pradėdami taikyti sprendimus toliau nurodyta seka, nustatykite, kad garso sistemos prioritetas būtų įjungtas. 
  [HOME] > [Settings] > [Sound] > [Audio system prioritisation] (Pradžia > Nustatymai > Garsas > Garso sistemos prioritetas) 

  1 problemos sprendimas: 

  • Išjunkite garso atkūrimo įrenginį naudodami jo nuotolinio valdymo pultelį 
  • Išjunkite televizorių televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu
  • Įjunkite televizorių televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu

  PASTABA. Garso atkūrimo įrenginys įsijungs automatiškai, panaudojant BRAVIA sinchronizavimo funkciją (HDMI CEC)

  2 problemos sprendimas:

  • Pakeiskite garsiakalbio nustatymus nuėję į [HOME] > [Settings] > [Sound] > [Speakers] > [TV speakers] (Pagrindinis > Nustatymai > Garsas > Garsiakalbiai > TV garsiakalbiai)
  • Išjunkite televizorių televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu
  • Įjunkite televizorių televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu

  PASTABA. Garsiakalbių nustatymai automatiškai persijungs į [Audio system] (Garso sistema) naudojant BRAVIA sinchronizavimo funkciją (HDMI CEC).

  3 problemos sprendimas:

  • Eikite į [HOME] > [Settings] > [External inputs] > [BRAVIA Sync settings] > [BRAVIA Sync control] (Pagrindinis > Nustatymai > Išorinės įvestys > BRAVIA sinchronizavimo nustatymai > BRAVIA sinchronizavimo valdymas) ir nustatykite BRAVIA sinchronizavimo valdymo parinktį kaip įjungtą 
  • Pasirinkite [Yes] (Taip), kai bus parodyta [Remove recognized devices from the list] (Pašalinti iš sąrašo atpažintus įrenginius)
   PASTABA. BRAVIA sinchronizavimo valdymas bus išjungtas.
  • Pasirinkite BRAVIA sinchronizavimo valdymą dar kartą ir jį įjunkite
   PASTABA. Garsiakalbių nustatymai automatiškai persijungs į [Audio system] (Garso sistema).

  4 problemos sprendimas:

  • Nustatykite televizorių iš naujo
   1. Išjunkite TV.
   2. Atjunkite televizoriaus maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) nuo elektros lizdo.
   3. Palikite televizorių be maitinimo 2 minutes.
   4. Vėl įjunkite maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) į elektros lizdą.

  Dėkojame už kantrybę ir atsiprašome už sukeltus nepatogumus.