Straipsnio ID : 00169684 / Pastarąjį kartą koreguota : 31/07/2020

Mano HAP-Z1ES arba HAP-S1 LCD ekrane rodoma balta horizontali linija

  2016 m. liepos 14 d.
  „Sony Corporation“

   

  Nemokama remonto paslauga, nurodyta toliau pateiktame pranešime (pirmą kartą paskelbtas 2016 m. liepos 14 d.), įrenginiams HAP-Z1ES ir HAP-S1 bus nutraukta 2020 liepos 31 d. 
  „Sony“ ir toliau palaikys šiuos gaminius taikant įprastas remonto paslaugų taisykles ir teisės aktus. (Pridėta 2020 m. rugpjūčio 3 d.)

   
  Dėkojame už jūsų nuolatinį domėjimąsi „Sony“ gaminiais.

  Mes žinome, kad dalis HAP-Z1ES ir HAP-S1 HDD garso grotuvų sistemų, kurios buvo išleistos 2013 m., po kiek laiko gali pradėti LCD ekrane rodyti baltą horizontalią liniją dėl komponento trikties.

  „Sony“ nemokamai pataisys HAP-Z1ES ir HAP-S1 HDD garso grotuvų sistemas, kuriose įvyksta ši triktis. Jei taip atsitiko ir jūsų atveju, kreipkitės į „Sony“ ir susitarkite, kada jūsų gaminys bus pataisytas. Ši nemokamo taisymo paslauga teikiama iki 2020 m. liepos 31 d.

  Labai atsiprašome už galimus nepatogumus.

  Kai dėl šios trikties pašalinimo kreipsitės į „Sony“, jūsų bus paprašyta nurodyti savo gaminio modelį ir serijos numerį, kad mes galėtume nustatyti, ar jūsų įrenginiui taikoma ši nemokamo taisymo programa. Toliau nurodoma, kur rasti šiuos numerius.

  <KUR RASTI MODELIO IR SERIJOS NUMERIUS>

  Modelio ir serijos numeriai yra HDD garso grotuvo užpakalinėje dalyje.

  • HAP-Z1ES

  HAP-Z1ES
   
  • HAP-S1 

   HAP-S1


  <NEMOKAMO TAISYMO LAIKOTARPIS>

  Nuo 2016 m. liepos 14 d. iki 2020 m. liepos 31 d.