Straipsnio ID : 00192251 / Pastarąjį kartą koreguota : 22/01/2018

Kai kurie kanalai dingo iš televizoriaus programų vadovo

  Jei pasikeičia kanalo pavadinimas, kanalo numeris taip pat gali pasikeisti. Tokiu atveju kanalo numerį galite atkurti naudodami toliau pateikiamus būdus.

  Naudojant „Sony Editor“ programinę įrangą: (tik vokiečių kalba)

  1. Eksportuokite kanalų sąrašą į USB atmintinę.

   1. Prijunkite USB atmintinę prie televizoriaus.
   2. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME.
   3. Pasirinkite Settings (nustatymai).
   4. Pasirinkite Channel set up (kanalų sąranka) kategorijoje TV.
   5. Pasirinkite Digital setup (skaitmeninės televizijos sąranka).
   6. Pasirinkite Technical setup (techninė sąranka).
   7. Pasirinkite Programme List Transfer (programų sąrašo perkėlimas).
   8. Pasirinkite Export (eksportuoti).
  2. Kanalo numerį atkurkite naudodami „Sony Editor“ programinę įrangą:

   1. Prijunkite naudojamą USB atmintinę prie kompiuterio.
   2. Atidarykite kanalų sąrašą „Sony Editor“ programinėje įrangoje.
   3. Sąraše suraskite reikiamą kanalo pavadinimą ir atkurkite pradinį kanalo numerį.
  3. Importuokite kanalų sąrašą į televizorių:

   1. Vėl prijunkite USB atmintinę prie televizoriaus.
   2. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME.
   3. Pasirinkite Settings (nustatymai).
   4. Pasirinkite Channel set up (kanalų sąranka) kategorijoje TV.
   5. Pasirinkite Digital setup (skaitmeninės televizijos sąranka).
   6. Pasirinkite Technical setup (techninė sąranka).
   7. Pasirinkite Programme List Transfer (programų sąrašo perkėlimas).
   8. Pasirinkite Import (importuoti).

  Jei nenaudojama „Sony Editor“

  Suraskite reikiamą kanalo pavadinimą ir atkurkite pradinį kanalo numerį tokiu būdu:

  • Skaitmeninė / kabelinė televizija

   1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME.
   2. Pasirinkite Settings (nustatymai).
   3. Pasirinkite Channel set up (kanalų sąranka) kategorijoje TV.
   4. Pasirinkite Digital setup (skaitmeninės televizijos sąranka).
   5. Pasirinkite Digital Tuning (skaitmeninės televizijos nustatymas).
   6. Pasirinkite Program List edit (programų sąrašo redagavimas).
   7. Nuotolinio valdymo pulte spausdami mygtuką [↓] (rodyklė žemyn) arba [↑] (rodyklė aukštyn) suraskite atitinkamą kanalo pavadinimą.
   8. Pasirinkite atitinkamą kanalo pavadinimą ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką [→] (rodyklė dešinėn). Netrukus kanalo pavadinimas paryškinamas ir perkeliamas į dešinę.
   9. Nuotolinio valdymo pulte paspausdami mygtuką [↓] (rodyklė žemyn) arba [↑] (rodyklė aukštyn) perkelkite į ankstesnį ar kitą kanalo numerį.
  • Palydovinė televizija
   Nuo anksčiau nurodytų skaitmeninės / kabelinės televizijos skyriaus skiriasi tik 5 ir 6 veiksmai, toliau viskas tas pats.
   5 ir 6 veiksmai yra tokie:

  5.  Pasirinkite Satellite setup (palydovinės televizijos sąranka).
  6.  Pasirinkite Satellite Programme List edit (palydovinės televizijos programų sąrašo redagavimas).