Straipsnio ID : 00192314 / Pastarąjį kartą koreguota : 12/07/2018

Kaip nustatyti arba nustatyti iš naujo televiziją „Sony“ televizoriuje su „Android“ (kelių antenų palydovinės televizijos vadovas)?

  Tai nuoseklus vadovas, kuriame nurodoma, kaip atlikti bendrąjį palydovų su keturiomis antenomis (LNB) nustatymą.

  SVARBU. Prieš pradedant nustatymo procesą jums reikės bendrosios informacijos apie jūsų palydovinės televizijos sistemą (pvz., kokias palydovines televizijas priimama arba kaip signalas paskirstomas iš palydovinės antenos į televizorių). Šią informaciją galima gauti iš savo transliavimo paslaugų ir palydovinės antenos teikėjo.

  Toliau pateikiama procedūra taikoma visiems „Sony“ televizoriams su „Android“. Vis dėlto atsižvelgiant į turimą televizoriaus modelį nuotolinio valdymo pulto mygtukų išdėstymas ir meniu sąsaja gali šiek tiek skirtis.

  Jei kažkuriuo metu jums reikia papildomos pagalbos, daugiau informacijos rasite televizoriuje integruotame pagalbos žinyne arba apsilankę jūsų televizoriaus modeliui skirtame palaikymo puslapyje.

  Nuotolinio valdymo pulto nurodymai Nuotolinio valdymo pulto nurodymai
  Norėdami eiti iš vieno TV meniu elemento į kitą, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukus. Parinktis pasirinkite paspausdami pliuso mygtuką. Tai yra apvalus mygtukas nuotolinio valdymo pulto apvalios meniu srities viduryje.

  1. Įjunkite televizorių ir įsitikinkite, kad palydovinės televizijos antenos laidas yra tinkamai prijungtas prie televizoriaus.
  2. Nuotoliniame valdiklyje paspauskite mygtuką [HOME].
  3. Pasirinkite Settings (nustatymai) → Channel Setup (kanalų sąranka) → Digital Setup (skaitmeninės televizijos sąranka) Satellite Set-up (palydovinės televizijos sąranka) → Digital Satellite Tuning (palydovinės televizijos sąranka).

   Settings

   Kanalų sąranka

   Skaitmeninės televizijos sąranka
  4. Kai paklausiama „Do you want to start Digital Satellite Tuning?“ (ar norite pradėti skaitmeninės palydovinės televizijos nustatymą), pasirinkite Yes (taip).

   Nustatymo pradėjimas
  5. Pasirinkite Fixed antenna (fiksuota antena) arba DiSEqC, tada pasirinkite Next (toliau).

   Fiksuota antena arba DiSEqC
  6. Atlikdami šį veiksmą būsite paprašyti pasirinkti vieną iš dviejų palydovinės televizijos kanalų sąrašų: Preferred Satellite (pageidaujama palydovinė televizija) arba General Satellite (bendroji palydovinė televizija).

   Pageidaujama arba bendroji palydovinė televizija

   • Preferred Satellite (pageidaujama palydovinė televizija) – pateikiamas kanalų sąrašas iš pasirinkto transliavimo paslaugų teikėjo bei numatytieji parametrai, kurie padės nustatyti kanalus.
   • General Satellite (bendroji palydovinė televizija) – parodomi visi pasirinktos palydovinės televizijos kanalai. Priėmimo ir nustatymo parametrams naudojami numatytieji nustatymai, kuriuos gali tekti pakoreguoti pagal įrangos tipą.

   • PASTABA. Preferred Satellite (pageidaujama palydovinė televizija) nustatymo metu galite keisti kai kuriuos parametrus, o General Satellite (bendroji palydovinė televizija) nustatymo metu galite keisti visus parametrus. Dėl konkrečios informacijos apie reikalingus nustatymus kreipkitės į savo transliavimo paslaugų teikėją arba palydovinės antenos sistemos tiekėją.

   Kai pasirenkama Preferred Satellite (pageidaujama palydovinė televizija):

   1. parodomas paslaugų teikėjų sąrašas. Pasirinkite pageidaujamą palydovinės televizijos paslaugų teikėją.
   2. Dabar bus pradėtas palydovinės televizijos nustatymas. Baigus parodomas pranešimas.

   Kai pasirenkama General Satellite (bendroji palydovinė televizija):

   1. pradėkite pasirinkdami Satellite 1 (1 palydovas)
    Pageidaujama arba bendroji palydovinė televizija
   2. Įsitikinkite, kad Satellite 1 (1 palydovas) yra nustatyta kaip ON (įjungta).
   3. Scan Type (nuskaitymo tipą) nustatykite kaip Full (išsamus).
   4. Eikite į Satellite Selection (palydovo pasirinkimas) ir sąraše pasirinkite palydovą.
   5. Eikite į LNB Configuration (LNB konfigūracija) ir nustatykite DiSEqC Control (DiSEqC valdymas) kaip A, tada patvirtinkite.
    Pageidaujama arba bendroji palydovinė televizija
   6. Dabar jums turi būti rodomos Signal strength (signalo stiprumo) ir Signal quality (signalo kokybės) padalos. Šie parametrai turėtų būti artimi MAX (maks.). Tai rodo, kad priimate signalą iš palydovo ir galite pradėti kanalų nustatymą.

    PASTABA. Jei padalos rodo, kad signalas silpnas, arba jų nėra visai, jums reikės pakeisti nustatymo parametrus (paprastai LNB Voltage (LNB įtampa) ir (arba) DiSEqC control (DiSEqC valdymas) dalyje LNB configuration (LNB konfigūracija) arba polarization (poliarizacija) dalyje Transponder settings (siųstuvo-imtuvo nustatymai). Kai tik signalo stiprumo ir kokybės indikatorių padalos pakils, galėsite pradėti kanalų nustatymą.

   7. Tokiu pat būdu nustatykite antrąjį palydovą, bet DiSEqC Control (DiSEqC valdymą) nustatykite kaip B dalyje LNB Configuration (LNB konfigūracija). Pakartokite, jei norite nustatyti Satellite 3 (3 palydovas) (DiSEqC C) ir (arba) Satellite 4 (4 palydovas) (DiSEqC D).

    Pageidaujama arba bendroji palydovinė televizija
    Pageidaujama arba bendroji palydovinė televizija

   8. Nuotoliniame valdiklyje paspausdami [RETURN] grįžkite į ekraną su palydovais.

    Pageidaujama arba bendroji palydovinė televizija

   9. Pasirinkite „Start“ (pradėti) ir pradėkite nustatymą.

    SVARBU. Išsamus dviejų ar daugiau palydovų nuskaitymas gali trukti iki valandos.

    Pageidaujama arba bendroji palydovinė televizija
    Pageidaujama arba bendroji palydovinė televizija

    PASTABA. čia pateiktos ekrano kopijos teikiamos tik informaciniais tikslais. Faktinis ekrano vaizdas gali šiek tiek skirtis atsižvelgiant į šalį, modelį arba programinės aparatinės įrangos versiją.