Straipsnio ID : 00192335 / Pastarąjį kartą koreguota : 12/07/2018

Kaip nustatyti arba nustatyti iš naujo televiziją „Sony“ televizoriuje su „Android“ (vienos antenos palydovinės televizijos vadovas)?

  Tai nuoseklus vadovas, kuriame nurodoma, kaip atlikti bendrąjį vienos palydovinės antenos (LNB) nustatymą.

  SVARBU. Prieš pradedant nustatymo procesą jums reikės bendrosios informacijos apie jūsų palydovinės televizijos sistemą (pvz., kokias palydovines televizijas priimama arba kaip signalas paskirstomas iš palydovinės antenos į televizorių). Šią informaciją galima gauti iš savo transliavimo paslaugų ir palydovinės antenos teikėjo.

  Toliau pateikiama procedūra taikoma visiems „Sony“ televizoriams su „Android“. Vis dėlto atsižvelgiant į turimą televizoriaus modelį nuotolinio valdymo pulto mygtukų išdėstymas ir meniu sąsaja gali šiek tiek skirtis.
  Jei kažkuriuo metu jums reikia papildomos pagalbos, daugiau informacijos rasite televizoriuje integruotame pagalbos žinyne arba apsilankę jūsų televizoriaus modeliui skirtame palaikymo puslapyje.

  Nuotolinio valdymo pulto nurodymai Nuotolinio valdymo pulto nurodymai
  Norėdami pereiti iš vieno televizoriaus meniu elemento į kitą, naudokite nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukus. Parinktis pasirinkite paspausdami pliuso mygtuką. Tai yra apvalus mygtukas nuotolinio valdymo pulto apvalios meniu srities viduryje.

  1. Įjunkite televizorių ir įsitikinkite, kad palydovinės televizijos antenos laidas yra tinkamai prijungtas prie televizoriaus.
  2. Nuotoliniame valdiklyje paspauskite mygtuką [HOME].

  3. Eikite į meniu Settings (nustatymai), esantį pradžios ekrano apačioje.
   Nuotolinio valdymo pulto nurodymai

  4. Pasirinkite Channel Setup (kanalų sąranka) → Digital Setup (skaitmeninės televizijos sąranka) →Satellite Set-up (palydovinės televizijos sąranka) → Digital Satellite Tuning (skaitmeninės palydovinės televizijos nustatymas).

  5. Kai paklausiama „Do you want to start Digital Satellite Tuning?“ (ar norite pradėti skaitmeninės palydovinės televizijos nustatymą), pasirinkite Yes (taip).
  6. Jūsų bus paprašyta pasirinkti savo palydovinės antenos konfigūraciją. 
   Dalyje Antenna Configuration (antenos konfigūracija) pasirinkite Fixed antenna (fiksuota antena), DiSEqC arba Single Cabledistribution (vieno kabelio paskirstymas) ir pasirinkite Next (toliau).
  7. Atlikdami šį veiksmą būsite paprašyti pasirinkti vieną iš dviejų palydovinės televizijos kanalų sąrašų: Preferred Satellite (pageidaujama palydovinė televizija) arba General Satellite (bendroji palydovinė televizija).

   • Preferred Satellite (pageidaujama palydovinė televizija) – pateikiamas kanalų sąrašas iš pasirinkto transliavimo paslaugų teikėjo bei keli numatytieji parametrai, kurie padės nustatyti kanalus.
   • General Satellite (bendroji palydovinė televizija) – parodomi visi pasirinktos palydovinės televizijos kanalai. Priėmimo ir nustatymo parametrams naudojami numatytieji nustatymai, kuriuos gali tekti pakoreguoti pagal įrangos tipą.

   Rekomenduojame pasirinkti Preferred Satellite (pageidaujama palydovinė televizija).
  8. Kitame veiksme bus parodytas paslaugų teikėjų sąrašas. Pasirinkite savo palydovinės televizijos paslaugų teikėją.
   PASTABA. Jei sąraše nerandate pageidaujamo paslaugų teikėjo, grįžkite į ankstesnį puslapį ir pasirinkite General Satellite (bendroji palydovinė televizija), kaip nurodoma 7 veiksme.

  9. Dabar pasirinkdami palydovą iš sąrašo galėsite nustatyti tinklo parametrus . Jei norite atlikti bendrąją sąranką, palikite numatytuosius nustatymus.

   PASTABA. Preferred Satellite (pageidaujama palydovinė televizija) nustatymo metu galite keisti kai kuriuos parametrus, o General Satellite (bendroji palydovinė televizija) nustatymo metu galite keisti visus parametrus. Dėl konkrečios informacijos apie reikalingus nustatymus kreipkitės į savo transliavimo paslaugų teikėją arba palydovinės antenos sistemos tiekėją.
  10. Pasirinkite Start (pradėti).

  Dabar televizoriuje bus pradėtas nustatymas. Atsižvelgiant į pasirinktą konfigūraciją šis procesas gali trukti apie valandą.