Sužinokite apie papildomas funkcijas daugiau

Sužinokite, kokios papildomos funkcijos yra prieinamos atnaujinus XAV-601BT/-701BT/-741.

Prieš pradedant jums reikia patikrinti, ar turite naujausią programinę įrangą:

 • Iš pagrindinio meniu pasirinkite Settings (Nustatymai).
 • Pasirinkite General Settings (Bendrieji nustatymai).
 • Pasirinkite Firmware Version (Programinės aparatinės įrangos versija).
 • Įsitikinkite, kad rodoma "JR08_xav_1.13.003"

Jei rodomas kitas versijos numeris, iš pradžių atnaujinkite savo modelį pasirinkdami naujausią atnaujinimą.
Modeliui XAV-601BT
Modeliui XAV-701BT
Modeliui XAV-741

Papildomos funkcijos

"MirrorLink"

 • "MirrorLink" viso ekrano režimo pridėjimas
  • Galite naudoti "MirrorLink™" programą dideliame ekrane pasirinkdami "Full-screen mode" (Viso ekrano režimą).
  • Nustatymų meniu galite pasirinkti viso ekrano arba įprasto ekrano režimą. (Numatytasis nustatymas yra Viso ekrano režimas.)
   įprasto ekranoviso ekrano
 • Papildomos valdymo galimybės su nuotoliniu valdikliu
  • "MirrorLink" programą, išvedamą AVC ekrane, galima valdyti nuotoliniu valdikliu ir jutikliniu valdikliu.
  • Šios funkcijos prienamumas priklauso nuo išmaniojo telefono ir jo programų. Informacija apie prieinamumą bus pateikiama naujame suderinamų funkcijų sąraše.

Vartotojo sąsaja

 • Naujai pridėtas mygtukas, skirtas iš pagrindinio puslapio "return to playback screen of current source" (grąžinti į tuo metu pasirinkto šaltinio atkūrimo (grojimo)) ekraną
  • Mygtukas "Zone x Zone button" dabartiniame pagrindiniame ekrane bus pakeistas, kad būtų patogiau naudotis.
  • "Zone x Zone" nustatyma bus prieinamas Settings (nustatymų) meniu, o ne pagrindiniame ekrane.

   Dabartinis dizainas

   Nauja programinė įranga

   Nauja programinė įranga
   "Zone x Zone" nustatymas Nustatymų meniu

"Bluetooth" laisvų rankų įranga telefonui (išskyrus XAV-741)

 • Pakeistas didžiausias išsaugotų kanalų skaičius
  • Ši funkcija galima tik konkrečiuose BT modeliuose.
  • Galite įrašyti iki 1000 kontaktų, o ne 500 kontaktų, kaip nurodyta dabartinėje specifikacijoje.

Balso komandos (išskyrus XAV-741)

 • Balso komandas išmaniajame telefone galima įjungti AVC mygtuku "Home"
  • Ši funkcija galima tik modeliuose su "Bluetooth".
  • Balso komandų funkcijos ("Siri", "Google voice", rinkimo balsu ir pan.) prieinamumas priklauso nuo išmaniojo telefono.
   Spauskite 2 sek.

Balso komandos (išskyrus XAV-701BT)

 • Mygtukas "HOME" šiuo metu priskirtas "ATT"
 • Galima rinktis vieną iš dviejų komandų vienu metu: "Voice command" (Balso komand) arba "ATT ON/OFF" (ATT įj./išj.)
 • Norėdmai suaktyvinti balso komandą, turėsite pakeisti mygtuko priskyrimą Pagrindiniuose nustatymuose. (Pirma reikia pasirinkti reikšmę "Voicecommand")