SVARBIAUSIA INFORMACIJA APIE OBJEKTYVUS

Makro fotografija
Didžiausias didinimo santykis

Bet kurio objektyvo didinimas yra nustatomas pagal jo židinio nuotolį. Makrofotografijoje mums taip pat svarbu, kiek arti galime pritraukti fiksuojamą objektą. Šie du veiksniai, židinio nuotolis ir mažiausias fokusavimo atstumas, nurodo didžiausią objektyvo didinimo santykį, kuris kartais vadinamas „atvaizdavimo santykiu“. Kuo arčiau pritraukiate objektą naudodami tam tikro židinio nuotolio objektyvą, tuo didesnį didinimo santykį sukuriate.

Paprastai makroobjektyvas apibūdinamas kaip objektyvas, kurio didžiausias didinimo santykis yra bent 1:1, arba „1x“ objektyvo techniniuose duomenyse. Tai reiškia, kad objektas gali būti užfiksuotas visu dydžiu fotoaparato vaizdo jutiklyje: 10 mm objektą galima suprojektuoti jutiklyje kaip 10 mm vaizdą, kai objektyvas yra pakankamai arti objekto. Didžiausias didinimo santykis lygus 1:2 arba „0,5x“ reikštų, kad didžiausias dydis, kuriuo 10 mm objektas gali būti projektuojamas visu dydžiu vaizdo jutiklyje, yra 5 mm, arba tik pusė tikrojo dydžio.

0,35 x gėlės vaizdas

0,35 x

1,0 x gėlės vaizdas

1,0 x

Kitos makroobjektyvų savybės, kurias svarbu žinoti

Makroobjektyvai yra specialios konstrukcijos, kuri užtikrina optimalias optines savybes esant labai trumpam fokusavimo atstumui, jais paprastai galima užfiksuoti itin ryškius vaizdus nedideliu atstumu, tačiau tai visai nereiškia, kad jie tinkami tik makrofotografijai. Daugeliu makroobjektyvų taip pat galima puikiausiai fiksuoti ir įprastus objektus esant įprastam atstumui.

Dar viena makroobjektyvo naudojimo mažu atstumu savybė yra labai mažas lauko gylis vaizduose. Vadinasi, norint užfiksuoti itin detalų ir puikiai sufokusuotą vaizdą, reikia labai tiksliai sureguliuoti fokusavimą. Tam tikrais atvejais sufokusuoti gali būti lengviau, jei naudosite trikojį. Fiksuojant tam tikrus objektus jums gali tekti nustatyti labai mažą diafragmą, kad lauko gylis būtų tinkamas. Tačiau mažas lauko gylis gali būti ir privalumu, kuris padeda išryškinti svarbias sufokusuotas detales defokusuojant kitus nereikalingus fono elementus.

[1] Mažiausias fokusavimo atstumas (apytiksl. 13 cm / 5,1 in esant 1x didinimui) [2] Darbinis atstumas (apytiksl. 2 cm / 0,8 in esant 1x didinimui) [3] Mažiausias fokusavimo atstumas (apytiksl. 35 cm / 13,8 in esant 1x didinimui) [4] Darbinis atstumas (apytiksl. 16 cm / 6,3 in esant 1x didinimui) [5] Vaizdo jutiklio plokštuma

Mažiausias fokusavimo ir darbinis atstumai

„Mažiausias fokusavimo atstumas“ fotoaparato techniniuose duomenyse gali klaidinti. Mažiausias fokusavimo atstumas yra matuojamas nuo objekto iki objektyvo židinio taško galinės dalies, kuri sutampa su vaizdo jutiklio plokštuma fotoaparato korpuse. Terminu „darbinis atstumas“ apibūdinamas atstumas tarp objekto ir priekinio objektyvo elemento.

Pavyzdžiui, jei nurodoma, kad objektyvo mažiausias fokusavimo atstumas yra 0,2 m (20 cm), atsižvelgiant į fotoaparato korpuso storį ir objektyvo ilgį sufokusavus minimaliu atstumu jums gali telikti kelių centimetrų atstumas, kad galėtumėte užfiksuoti 1:1 makronuotrauką. Esant tokiam mažam atstumui iki objekto gali būti sunku sureguliuoti apšvietimą (šiai apšvietimo problemai spręsti galima naudoti specialias makrofotografijos blykstes ir žiedines lempas), gali būti sunku sufokusuoti, jei objektas arba fotoaparatas nors šiek tiek sujuda, be to, tikėtina, kad tokiu atstumu galite išgąsdinti gyvus daiktus. Jei kyla kuri nors iš šių problemų, reikia pasirinkti makroobjektyvą, kurio ilgesnis fokusavimo atstumas, kad galėtumėte dirbti didesniu atstumu.