Gaminio demonstravimo nustatymas. Vaizdo tinklaraščių kamera ZV-1F | „Sony“

Užrašas „Gaminio demonstravimo nustatymas“

 

Antarštė „Pasirinkti gaminio demonstravimo nustatymus“ fotoaparato LCD ekrano nuotrauka, kurioje matyti, kaip asmuo paliečia gaminio Gaminio demonstravimo nustatymo mygtuką, įjungia funkciją ir parodo pranešimą „Padėkite gaminį į centrą“.

 

Antraštė „Gaminio demonstravimo nustatymas: „Įjungta“ , nufotografuota iš fotoaparato ZV-1F, kuriame fokusuojamas naudotojas; tada ji pristato kosmetikos gaminį pirmame plane ir fokusas automatiškai pereina į gaminį; tada, kai gaminys pašalinamas iš pirmo plano, fokusas automatiškai grįžta į naudotoją.

 

Antraštė „Gaminio demonstravimo nustatymas: „Išjungta“ virš to paties kadro, kuriame naudotojas yra sufokusuotas; kai kosmetikos gaminys pristatomas pirmame plane ir vėliau pašalinamas, dėmesys sutelkiamas į naudotojo veidą, o gaminys lieka neryškus.

 

Padalytas ekranas, kuriame palyginimui pakartojami du vienas šalia kito esantys kadrai; kairėje: užrašas „Išjungta“ virš kadro su neaktyviu produkto vitrinos nustatymu ; dešinėje: užrašas „Įjungta“ virš kadro su aktyviu produkto vitrinos nustatymu, rodantis automatinį fokusavimo perėjimą produkto vitrinos nustatymo režimu.

 

„SONY“ logotipas