„α Universe“ kraštovaizdžių konkursas

Albertas Drosas

Pritrenkiančia raiška ir dinaminiu diapazonu pasižyminčios kraštovaizdžių nuotraukos

Nesvarbu, ar fotografuojate APS-C, ar pilno kadro fotoaparatu, „Sony α“ serija užtikrina neįtikėtiną raišką, puikius tolygius atspalvių perėjimus ir nuostabius rezultatus taikant aukštą ISO nustatymą.

Jūsų „α“ fotoaparate esantis BIONZ™ procesorius tiksliai užfiksuoja tekstūrą ir detales, tad jūsų kraštovaizdžių nuotraukos tiesiog spindi ryškiomis spalvomis.

Sudalyvaukite šiame konkurse pasidalinę savo nuotraukomis tinkle „Instagram“. Konkurse dalyvaus nuotraukos, „Instagram“ paskelbtos nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki gruodžio 15 d.

Laimėtoją išrinks fotografijos ekspertų grupė, jam atiteks „Sony G Master“ objektyvas!

Bus vertinamas nuotraukų kūrybiškumas, originalumas ir vizualinis / emocinis poveikis. Dalyviai bus paskelbti „α Universe“ ir socialinių tinklų kanaluose.

Nuostatos ir sąlygos:

PIRKINYS NEREIKALINGAS

1. „Sony α Universe“ „Instagram“ kraštovaizdžių nuotraukų konkurso („Konkursas“) steigėjas yra „Sony Europe B.V.“, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Jungtinė Karalystė („Sony“). Konkurso jokiais būdais neremia ir neadministruoja „Instagram“ ir jis su šia platforma niekaip nesusijęs. Šiuo „Instagram“ yra visiškai atleidžiama nuo visų atsakomybių, susijusių su šio konkurso dalyviais.

2. Konkurse gali dalyvauti vyresni nei 18 metų asmenys, turintys asmeninę „Instagram“ paskyrą ir gyvenantys Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose, Šveicarijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Austrijoje, Švedijoje, Belgijoje, Danijoje, Suomijoje, Graikijoje, Rumunijoje, Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Airijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje ir Turkijoje („Kvalifikuotos šalys“). „Sony“ grupės darbuotojai ir jų šeimos nariai konkurse dalyvauti negali.

3. Konkursas prasidės 2019 m. lapkričio 1 d. ir baigsis gruodžio 15 d. vidurnaktį („Konkurso laikotarpis“).

4. Norėdami dalyvauti konkurse, turite atlikti šiuos veiksmus:

1 veiksmas: tinkle „Instagram“ pasekite paskyrą @alphauniversebysony.eu.

2 veiksmas: į savo „Instagram“ paskyrą įkelkite „Sony α“ serijos fotoaparatu savo pačių padarytą nuotrauką ir pridėkite grotažymę, priklausomai nuo gyvenamosios šalies:

Atitinkamų šalių grotažymių sąrašas:

Vokietija: #AlphaLandscapeDE
JK: #AlphaLandscapeUK
Prancūzija: #AlphaLandscapeFR
Italija: #AlphaLandscapeIT
Ispanija: #AlphaLandscapeES
Nyderlandai: #AlphaLandscapeNL
Šveicarija: #AlphaLandscapeCH
Lenkija: #AlphaLandscapePL
Norvegija: #AlphaLandscapeNO
Austrija: #AlphaLandscapeAT
Švedija: #AlphaLandscapeSE
Belgija: #AlphaLandscapeBE
Danija: #AlphaLandscapeDK
Suomija: #AlphaLandscapeFI
Graikija: #AlphaLandscapeGR
Rumunija: #AlphaLandscapeRO
Estija: #AlphaLandscapeEE
Lietuva: #AlphaLandscapeLT
Latvija: #AlphaLandscapeLV
Vengrija: #AlphaLandscapeHU
Bulgarija: #AlphaLandscapeBG
Airija: #AlphaLandscapeIE
Čekijos Respublika: #AlphaLandscapeCZ
Slovakija: #AlphaLandscapeSK
Turkija: #AlphaLandscapeTR

5. Nuotraukos turi būti padarytos „Sony α“ serijos fotoaparatu. Norint dalyvauti konkurse, jūsų „Instagram“ paskyra turi būti vieša. Paskelbus nuotrauką ji turi būti jūsų „Instagram“ paskyroje iki konkurso laikotarpio, nurodyto pirmiau pateiktame 3 skirsnyje, pabaigos, antraip jūs galite būti pašalinti iš konkurso.

6. Pateikus nuotraukas pagal 4 skirsnį ir dalyvaujant konkurse bus laikoma, kad dalyviai sutiko su konkurso taisyklėmis ir šiomis nuostatomis bei sąlygomis ir jų laikosi. Bet kokios tolesnės „Sony“ pateiktos ir šioje interneto svetainėje arba @alphauniversebysony.eu „Instagram“ paskyroje paskelbtos instrukcijos taps konkurso taisyklių dalimi.

7. Remiantis toliau pateiktu 9 skirsniu, nuotraukose turi būti pavaizduotas kraštovaizdis, jose turi būti išnaudojamos jūsų „Sony α“ fotoaparato savybės. Nuotraukų skaičius neribojamas, tačiau kiekviena nuotrauka turi būti unikali ir atitikti šias nuostatas bei sąlygas.

8. Konkurse gali dalyvauti nuotrauka (-os), modifikuota (-os) bet kokia vaizdų redagavimo programine įranga ar atitinkamomis programomis. Dalyvis garantuoja, kad nuotraukos redaguojamos teisėtai įsigyta programine įranga.

9. Dalyviams draudžiama žymėti arba įvesti bet kokią įžeidžiančią, šmeižikišką, nešvankią, pornografinę, išniekinančią, grasinančią ar neteisėtą medžiagą (tiek nuotraukų, tiek ir susijusių komentarų / žymų atžvilgiu) arba bet kokią medžiagą, kuri sudaro arba skatiną elgesį, laikytiną baudžiamuoju nusižengimu, sukeliantį civilinės atsakomybės riziką arba kitaip pažeidžiantį bet kokius įstatymus arba naudojimosi „Instagram“ sąlygas. Dalyviai negali pateikti vandens ženklais, autoriaus vardu arba trečiosios šalies prekių ženklais pažymėtų nuotraukų.

10. „Sony“ peržiūrės visas konkurso laikotarpiu per „Instagram“ paskelbtas tinkamas nuotraukas, „Sony“ nuožiūra jos bus įvertintos pagal kūrybingumą, originalumą ir vizualinį / emocinį poveikį. Remdamasi šiais kriterijais „Sony“ paskelbs galutinį nuotraukų sąrašą, o galutinį sprendimą dėl laimėtojų priims nepriklausomas ekspertas, kurio sprendimas bus galutinis ir įpareigojantis.

11. Su dalyviu, kurio nuotrauka bus paskelbta laimėjusia, bus susisiekta per „Instagram Direct“ iš @alphauniversebysony.eu „Instagram“ paskyros, jo bus paprašyta pateikti pasirinktos nuotraukos EXIF duomenis, kad būtų pademonstruota, jog laikomasi konkurso reikalavimų. Tuomet „Sony“ su galimu laimėtoju susisieks el. paštu ir pateiks instrukcijas, kaip atsiimti prizą. Jei galima laimėtojas per penkias (5) dienas neatsakys ir nesilaikys instrukcijų, pateiktų pradiniame „Instagram Direct“ pranešime, arba jei pateikti duomenys parodys, kad nuotrauka neatitinka šių nuostatų ir sąlygų, dalyvis bus šalinamas iš konkurso ir renkamas naujas laimėtojas. Bus susisiekta su ne daugiau kaip trimis (3) alternatyviais laimėtojais.

12. Bus išrinktas vienas laimėtojas, kuris galės pasirinkti „Sony G Master“ objektyvą iš toliau pateikto sąrašo:

FE 24 mm f/1,4 „G Master“ (apytikslė vertė – 1619 € / 1449 £)
FE 16–35mm f/2,8 „G Master“ (apytikslė vertė – 2569 € / 2300 £).

13. Prizo negalima gauti grynaisiais ar kreditu. Prizai yra nekeičiami ir neperleidžiami kitam asmeniui. Jei dėl kokios nors priežasties prizas būtų nebeprieinamas, „Sony“ pasilieka teisę pateikti kitą tokios pat vertės prizą.

14. Laimėtojas yra visiškai atsakingas už bet kokias mokestines prievoles, susijusias su prizo (-ų) gavimu, ir, priimdami prizą, laimėtojai sutinka atleisti „Sony“ nuo bet kokių tokių atsakomybių.

15. Su laimėtoju bus susisiekta per @alphauniversebysony.eu „Instagram“ paskyrą iki 2020 m. sausio mėn. pradžios, prizas bus nemokamai išsiųstas iki 2020 m. vasario mėn. vidurio. Prizai bus pristatyti tik į kvalifikuotas šalis, pateiktas pirmiau esančiame 2 skyriuje.

16. Priimdami prizus laimėtoji sutinka, kad „Sony“ neatlygintinai naudos jų vardą ir pavardę, nuotrauką ir (arba) atvaizdą redakciniais, reklamos, akcijų ir rinkodaros tikslais, išskyrus įstatymais draudžiamus atvejus. Išskyrus pranešimą laimėtojams, nebus priimamos jokios užklausos dėl dalyvių ir laimėtojų atrankos.

17. Pateikdamas nuotraukas konkursui dalyvis garantuoja, kad: 1) nuotraukos visiškai atitinka konkurso taisykles ir šias nuostatas bei sąlygas; 2) tai yra originalios nuotraukos, kurias dalyvis padarė naudodamasis „Sony α“ serijos fotoaparatu; 3) dalyviui priklauso visos teisės (įskaitant autoriaus teises) į nuotrauką (-as); ir 4) nuotraukos nepažeidžia jokios trečiosios šalies teisių (įskaitant teisę į viešumą, privatumą ir bet kokias kitas atitinkamas asmens teises), dalyvis gavo pateiktose nuotraukose esančio asmens (-ų) leidimą naudoti jo arba jų atvaizdą. Dalyvis pripažįsta, kad draudžiama pateikti nuotraukas iš trečiųjų šalių šaltinių (įskaitant, pvz., kitas interneto svetaines ir tinklaraščius) ir kad tokių nuotraukų naudojimas be leidimo gali pažeisti autoriaus teises.

18. Pateiktos nuotraukos gali būti pašalintos iš konkurso ir prizai gali būti atsiimami, jei „Sony“ pagrįstai nusprendžia, kad buvo pažeisti dalyvavimo reikalavimai, šios nuostatos ir sąlygos arba viešoji tvarka ir moralė.

19. Dalyvis suteikia „Sony“ neatšaukiamą, neišskirtinę, nemokamą licenciją kopijuoti, modifikuoti, redaguoti, adaptuoti, skelbti, atkurti, rodyti, platinti ir kitaip naudoti pateiktas nuotraukas bet kokioje Europos internetinėje platformoje konkurso metu iki 2021 m. gruodžio 15 d. (įskaitant teisę sublicencijuoti kitoms „Sony“ grupės įmonėms). Be to, dalyvis patvirtina ir sutinka, kad pateiktos nuotraukos gali būti publikuojamos „Sony Group“ internetinėse svetainėse bei socialinių tinklų paskyrose ir „Sony“ gali redaguoti arba pakeisti nuotraukas (pvz., apkirpti arba pridėti nuotrauką, muzikos įrašą arba garso efektų). Dėl bet kokio kito nuotraukų naudojimo su dalyviu bus sudaroma sutartis. Dalyvis garantuoja, kad jis arba ji turi teises šiame skirsnyje nurodytai licencijai suteikti. Dalyvis sutinka atsisakyti visų moralinių teisių į pateiktų nuotraukų naudojimą.

20. „Sony“ neprisiima jokios atsakomybės dėl pateiktų nuotraukų publikacijų naudojimo ir dalyvis pats yra atsakingas už bet kokių ginčų su trečiosiomis šalimis, susijusių su pateiktomis nuotraukomis, išsprendimą savo paties lėšomis. Dalyvis sutinka atlyginti nuostolius ir garantuoti „Sony“, jos filialų, direktorių, darbuotojų ir agentų nebaudžiamumą bet kokių skundų, žalos, praradimų, kaštų ar išlaidų atžvilgiu, kilusių dėl jo arba jos dalyvavimo šiame konkurse, įskaitant tai, kaip „Sony“ naudoja pateiktas nuotraukas, ir dalyvio priimtus prizus bei jų naudojimą.

21. „Sony“ neteikia jokio atstovavimo arba garantijų, išreikštų arba numanomų, dėl šio konkurso ar prizų, išskyrus tuos, kurie aiškiai pateikti šiose nuostatose ir sąlygose. „Sony“ nebus atsakinga už bet kokias technines klaidas ar klaidas „Instagram“ platformoje, kurios gali neleisti dalyviui dalyvauti konkurse arba gauti ar siųsti asmeninius pranešimus. „Sony“ nesiekia išskirti atsakomybės dėl mirties arba asmens sužalojimo, kilusio dėl savo neapdairumo.

22. Dalyvių asmeninė informacija bus tvarkoma pagal „Sony“ privatumo politiką, kurią galite rasti https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html, ir bus naudojama tik konkurso administravimo ir viešinimo tikslais, įskaitant pranešimus apie konkursą, dalyvaujančių nuotraukų tvarkymą, prizų išsiuntimą, laimėtojų paskelbimą, „Sony“ rinkodaros ir reklamos veiklą, bei su tuo susijusiais tikslais. Dalyvaudami konkurse sutinkate, kad jūsų vardas ir pavardė, amžius, šalis ir informacija apie fotoaparatą gali būti paskelbti kartu su pateikta nuotrauka.

23. Visa dalyvių pateikta asmeninė informacija bus sunaikinta arba ištrinta pasibaigus konkursui, išskyrus prizų laimėtojų ir dalyvių, kurių nuotraukos bus naudojamos, asmeninę informaciją.

24. Jei „Sony“ neįvykdys šių taisyklių ar nuostatų, tai nereikš šių sąlygų atsisakymo.

25. Konkursui, įskaitant dalyvavimo reikalavimus ir šias nuostatas bei sąlygas, taikomi Anglijos įstatymai ir bet kokiems ginčams galios Anglijos ir Velso teismų jurisdikcija, nebent dalyvio gyvenamojoje šalyje galiojantys įstatymai nurodo kitaip.